Koranas ir Visatos pradžia


Koranas ir Visatos pradžia

Allahas sako:
Allahas sutveria kūriniją pirmą kartą, paskui pakartoja kūrimo aktą, paskui jūs pas Jį sugrįšite! (30:11)


Šioje ajoje Allahas aiškiai sako, kad Jis yra Tas, Kuris iš nieko sukūrė šią Visatą ir visą kūriniją. Tai teigiama Korane, dieviškame Allaho apreiškime. Viešpats taip Korane apibūdina Visatos pradžią:  Jis – dangaus ir žemės Kūrėjas, o kada Jis ką nors nusprendžia, tai užtenka tik tarti: „Būk!“ – ir tai būva (2:117)


Čia mes informuojami, kad Visata buvo sukurta iš nieko ir viskas, kas egzistavo prieš jos sukūrimą, yra Nematomas pasaulis, apie kurį žino tik Allahas. Žmogaus protas nepajėgus suvokti, iš kokios materijos sukurti pirmieji kūriniai, nes Viešpats mums to neatskleidžia. Žmogus tegali apie tai kelti hipotezes ir kurti teorijas.

 

Allahas sako: Nejaugi netikintieji nemato, kad padangės ir žemė buvo sujungti (į vieną visumą), o Mes juos atskyrėme ir padarėme iš vandens viską gyvą. Nejaugi jie nepatikės? (21:30)

Ši aja be abejonės pasako, kad Allahas sukūrė Visatą iš vieno bendro pradmens, ir Jam viskas įmanoma. Jis įsakė tam pradmeniui persiskirti ir jis persiskyrė, pavirsdamas dūmų debesimi. Iš šio dūmų debesies Allahas sukūrė dangus ir žemę. Šitai paminėta Korane: Sakyk: „Negi jūs netikite tuo, kuris sukūrė žemę per dvi dienas, ir surandate Jam lygių? Tai – pasaulių Viešpats! Ir iškėlė Jis viršum jos (žemės) tvirtai stovinčius kalnus; ir palaimino ją ir per keturias dienas padalijo joje kuo kam maitintis – po lygiai visiems prašantiesiems. Paskui Jis kreipėsi į dangų, kuris tuomet buvo dūmai – ir tarė jam ir žemei: „Ateikite savo valia arba prieš savo valią!“ Ir tarė jie: „Mes ateiname savo valia.“ Ir nulėmė Jis būti septyniems dangums per dvi dienas ir nurodė kiekvienam dangui jo paskirtį; ir išgražinom Mes apatinį dangų šviestuvais, ir saugojam Mes jį. Toksai sprendimas Galingojo, Išmintingojo. (41:9-12)


Šiuolaikiniai astrofizikai sutaria, kad visa Visata kilo iš vieno pradmens po reiškinio, šiandien jų vadinamo „Didžiuoju sprogimu“.(11

 

Allahas sako: Paskui Jis kreipėsi į dangų, kuris tuomet buvo dūmai – ir tarė jam ir žemei: „Ateikite savo valia arba prieš savo valią!“ Ir tarė jie: „Mes ateiname savo valia.. (41:11)


Šioje ajoje teigiama, kad ankstyvojoje kūrimo stadijoje dangus buvo kaip dūmai. Tai patvirtina ir modernusis mokslasJames H. Jeans teige:  (2)

„Kaip ir pirmasis spėjo Niutonas, atradome, kad plačiai išplitusi daugmaž vienodo tankio chaotiškai judančių dujų dalelių masė bus labai nestabili, joje formuosis branduoliai, aplink kuriuos koncentruosis visa likusi masė.