Al-Aksa mečetė Jeruzalėje:


Al-Aksa mečetė Jeruzalėje 

Ji stoviAllaho numatytoje ir parinktoje vietoje. Ši mečetė yra antrojiViešpaties garbinimo vieta, pastatyta Žemėje. Tai trečioji Al-Charam (Neliečiamoji) mečetė po Mekkos ir Medinos - trečioji pagal svarbą islame. Didis Pranašo pasekėjas Abu Zar ( )ڤpasakojo: „Aš paklausiau: „Allaho Pasiuntiny, kuri mečetė Žemėje pastatyta pirmiausiai?” Jis atsakė: „Al-Charam mečetė (esanti aplink Kaabą Mekkoje).“ Tuomet aš paklausiau: „O kuri antroji?“ Jis atsakė: „Al-Aksa mečetė.“ Aš paklausiau: „Kiek laiko praėjo tarp jų pastatymo?“ Jis atsakė: „Keturiasdešimt metų. Ir kur bebūtum, atėjus laikui melstis, atlik maldą, nes Žemė yra tavo maldos vieta.“ (Muslim)


Kai pranašas Adamas (Adomas) () pastatė Kaabą, Dievas jam liepė eiti į dabartinę Al-Aksa mečetės vietą, pastatyti ten mečetę ir joje šlovinti Dievą. Tai buvo pirmoji Viešpaties garbinimo vieta, pastatyta tame regione. Po Adamo (), pranašas Suleimanas (Saliamonas) () mečetę atstatė ir išplėtė. Pranašas Muchammedas (S) pasakė: „Baigęs Al-Aksa mečetės statybas, Davudo (Dovydo) sūnus Suleimanas paprašė Allaho suteikti jam valdžią ir karalystę, kokios dar niekas nebuvo turėjęs ir vėliau niekas neturės, ir kad kiekvienas, įžengęs į šią mečetę maldai, išeitų iš jos be nuodėmės, tarsi ką tik užgimęs.“ Pranašas (S) pasakė: „Allahas patenkino pirmuosius du Suleimano prašymus, aš viliuosi, kad Jis išpildys jam ir trečiąjį.“ (Ibn Khuzaima)

Al-Aksa mečetė buvo pirmoji musulmonų kibla (maldos kryptis), į kurią atsisukę meldėsi Pranašas (S) ir jo pasekėjai, kol Allahas neįsakė jiems maldoje atsigręžti į Kaabą. Prie Al-Aksa mečetės Pranašas sustojo naktinės kelionės metu ir nuo jos pakilo į dangų. Šioje kelionėje jis meldėsi kartu su visais pranašais, būdamas jų priešakyje ir vadovaudamas jiems maldoje.