Juodasis akmuo

Juodasis akmuo  

Bemūrydamas Kaabos sienas, Ibrahimas  pastebėjo, kad viename jos kampų trūksta akmens, taigi paprašė Ismailo jį surasti. Sugrįžęs Ismailas pamatė, kad tėvas jau padėjo kažkokį akmenį. Taigi paklausė jo: „Tėve, iš kur gavai šį akmenį?“ Jis atsakė: „Gabrielis atnešė jį man iš Rojaus“. Ir jie užbaigė Kaabos statybas.


Teigiama, jog iš pradžių akmuo buvo baltesnis už pieną. Pranašas  yra sakęs:
Juodasis akmuo buvo atsiųstas iš Rojaus baltesnis už pieną ir pajuodavo nuo žmonių nuodėmių.“ (At-Tirmizi)


Juodasis akmuo yra pietiniame Kaabos kampe, šalia durų, maždaug 1,10 m virš žemės. Kiekvienam, sukančiam ratus aplink Kaabą, jis turi būti iš kairės..

Ibrahimo stovėjimo vieta  

Pranašas  sakė: „Jemeno kampas ir Ibrahimo stovėjimo vieta yra du brangakmeniai iš Rojaus (Rojaus sodų), ir jei Allahas nebūtų pašalinęs jų šviesos, jie apšviestų viską tarp rytų ir vakarų.“ (Ibn Chibban)


Ibrahimo stovėjimo vieta – tai akmuo, ant kurio jis stovėjo statydamas Kaabą ir į kurį įdubo jo pėdos, palikdamos įspaudus. Pranašas Ibrahimas () su savo sūnumi Ismailu maldavo Allaho: Viešpatie mūs! Priimk iš mūsų, juk Tu išties – Girdintis, Žinantis!” Šie jo pėdsakai vis dar matomi ir šiandien. Šiuo metu jie apsaugoti po kupolu. Dievas liepia tikintiesiems atlikti maldas prie šios vietos, sakydamas: „Ir padarykite Ibrahimo (Abraomo) vietą maldų vieta. Ir Mes prisaikdinome Ibrahimą (Abraomą) ir Ismailą (Izmaelį): „Išvalykite Namus atliekantiems apeigas, ir dalyvaujantiems, ir besilenkiantiems, ir puolantiems kniūbsčiomis! (2:127)


The footprints of Prophet Abraham are still visible today. At present, it is encased in a case. God orders the believers to perform prayers behind this station, saying: And We charged Abraham and Ishmael, saying, ‘Purify My House for those who circumambulate around the House and those who stay there for worship and those who bow and prostrate (in prayer). (2:125)