Islamas ir žinios

Islamas ir žinios

Islamo religija skatina kiekvieną žmogų siekti žinių bei jas gilinti. Islamas peikia nemokšiškumą ir perspėja dėl jo. Allahas  sako:  Išaukština Allahas tuos jūsiškius, kurie patikėjo, ir tuos, kuriems duotas išmanymas, skirtingais laipsniais. (58:11)


Pastangos sužinoti, atrasti ir perduoti žinias kitiems islame laikoma keliu į Rojų. Allaho Pasiuntinys Muchammedas  sakė: „Kiekvienam, einančiam žinių siekimo keliu, Allahas palengvins kelią į Rojų.“ (Abu Davud)

 

Pranašas uždraudė slėpti žinias, nes jų siekti privaloma kiekvienam. Allaho Pasiuntinys Muchammedas pasakė: „Kiekvienas, paprašytas pamokyti (religinių) žinių ir jas nuslėpęs, Teismo dieną bus pažabotas ugnies apynasriu.“ (Ibn Chibban)

 

Islamas labai vertina mokslininkus ir reikalauja jiems atitinkamos pagarbos. Allaho Pasiuntinys Muchammedas  sakė: „Negerbiantis mūsų vyresniųjų (amžiumi), nejaučiantis gailesčio mūsų mažiesiems bei nepripažįstantis mūsų mokslininkams priklausančių teisių, nėra iš mano (pasekėjų) bendruomenės.“ (Achmed)

 

Allaho Pasiuntinys Muchammedas apie mokslininko padėtį yra sakęs: „Mokslininko pranašumas prieš paprastą maldininką (pasaulietį, nesiekusį mokslinių žinių) yra toks kaip mano pranašumas prieš prasčiausią iš jūsų.“ (At-Tirmizi)