Islamas ir švara

Islamas ir švara  

Islamas ir švara Islamas yra švaros religija. Allahas sako
  O sūnūs Adamo (Adomo)! Dėkitės savo papuošalus prie kiekvienos mečetės, valgykite ir gerkite, bet nešvaistykite: juk Jis nemyli švaistūnų!. (7:31)

Tai tyrumo religija. Allahas  sako:  Iš tiesų Allahas myli su atgaila besikreipiančiuosius ir myli apsivalančiuosius! (2:222)


Švara yra maldos galiojimo sąlyga, o malda yra garbinimo veiksmas, kurį musulmonas atlieka bent penkis kartus per dieną. Islame taip pat reikalaujama apsiprausti visą kūną (išsimaudyti) po savaiminės ejakuliacijos ar lytinių santykių bei labai skatinama tai atlikti prieš kai kuriuos kitus pagrindinius Viešpaties garbinimo veiksmus, tokius kaip penktadieninę maldą, didžiąją ar mažąją piligriminę kelionę į Mekką.

Garbingajame Korane Allahas  sako:
O jūs, kurie patikėjote! Prieš pradėdami melstis nusiprauskite savo veidus bei rankas iki alkūnių, trinkite (vesdami drėgnomis rankomis) galvas ir kojas iki kulkšnių. O jeigu jūs esate džunub1 būsenos, tai išsimaudykite; ir jeigu jūs ligonis arba kelyje, arba kuris iš jūsų grįžo iš nuošalios vietos2, arba jūs buvote suartėję su moterimis ir neturite vandens, tai apsivalykite švaria žeme, - nusitrinkite ja veidus ir rankas. Allahas nenori apsunkinti jūsų, o nori jus tiktai apvalyti, ir kad galėtų įvykdyti Savo malonę jums, - galbūt jūs tapsite dėkingi!. (5:6)


Islame taip pat raginama plauti rankas prieš valgį ir po jo. Allaho Pasiuntinys Muchammedas (S) sakė: „Kai valgantysis nusiplauna rankas prieš ir po valgio – jo maistas palaiminamas.“ (Tirmizi)

Islamas skatina palaikyti burnos higieną. Allaho Pasiuntinys (S) yra sakęs: „Jei tai nesudarytų mano pasekėjams keblumų, aš įsakyčiau jiems valytis dantis prieš kiekvieną maldą.“ (Al-Bukhari)

Taip pat skatinama vietų, kuriose gali kauptis nešvarumai ir bakterijos, priežiūra. Allaho Pasiuntinys (S) sakė: „Iš prigimties (žmogui tinka) penki dalykai: apipjaustymas, gaktos ir pažastų plaukų šalinimas, ūsų trumpinimas ir nagų kirpimas.“ (Al-Bukhari)