Pabaiga

Pabaiga

Islamas, paskutinė dieviškoji religija, yra tobulas visais aspektais. Tai pagrindinis įstatymas tiek šiam žemiškajam gyvenimui, tiek ir Būsimajam amžinajam gyvenimui. Musulmonų elgesyje su kitais arba savo pačių atžvilgiu galima rasti netinkamų pavyzdžių ar trūkumų, tačiau reikėtų suprasti, kad islamas neturi nieko bendro su šiais nusižengimais. Netinkamas blogas elgesys randasi dėl savo religijos neišmanymo ar silpno tikėjimo. Nevertinkite islamo pagal tai, ką galbūt esate patyrę iš kai kurių jo pasekėjų. Ši nedidelė knygelė turėtų tapti raktu į Tiesos pažinimą, bet, toliau studijuojant islamą, būtina:

  • Išsivaduoti iš bet kokių išankstinių nusistatymų.

  • Nuoširdžiai siekti pažinti Tiesą, o ne ieškoti klaidų ar trūkumų.

  • Mąstyti savarankiškai ir aklai nesekti kitų nuomonėmis, kurios dažnai išveda iš teisingo kelio.


Allahas sako:
Ir kada tariama jiems: „Sekite paskui tą, kurį siuntė jums Allahas! – jie sako: „Ne, mes seksime paskui tą, su kuo radome tėvus mūsų.“ Nejaugi, net jeigu šėtonas šauktų juos Pragaro bausmei? (31:21)