Raktas

Suprasti

Islamas

SKAITYTI DAUGIAU SKAITYTI DAUGIAU

Kas yra islamas?

Islamas yra pateikti Allahui Jo Vienybę (monoteizmą), kad Jam būtų užkirstas kelias

Kas yra Koranas?

Koranas yra musulmonų, iš kurių jie išveda mokymus, konstitucija

Ką apie islamą sako
Vakarų mokslininkai?

W. Montgomery Watt savo knygoje „Kas yra islamas?“ rašo: „Išankstinis nusistatymas yra tik vienas iš daugybės sunkumų, kurį patiria islamą siekiantis pažinti europietis ar amerikietis. Bandymais apibūdinti islamą kaip Korano religiją arba šiandienos 400 milijonų musulmonų religiją1

Islamo
stulpai

Fiziniai ir žodiniai garbinimo veiksmai dėl jų svarbos yra vadinami islamo

Kas yra
Koranas?

Koranas yra musulmonų konstitucija, tiek dvasinio, tiek ir materialaus gyvenimo vadovas

Įdomūs faktai
apie islamą

Kaaba: Kai Ibrahimui (Abraomui) ir Hadžar gimė Ismailas (Izmaelis), Sara, kita Ibrahimo žmona, iš pavydo pareikalavo išsiųsti juodu kuo toliau nuo jos. Allahas Išaukštintasis įkvėpė Ibrahimą nuvesti juos į Mekką. Palikęs tenais, kartais juos aplankydavo. Pranašas Muchammedas pasakojo: „..Ibrahimas nesirodė ilgą laiką, tiek ilgai, kiek Allahas norėjo, tada grįžo ir pamatė Ismailą po medžiu, šalia Zamzam šulinio, galandantį strėles. Ismailas, pamatęs tėvą, pakilo jį sutikti (ir jie pasisveikino taip, kaip tik tėvas sveikinasi su sūnumi arba sūnus su tėvu). Ibrahimas tarė: „Ismailai, Allahas man liepė čia pastatyti Namą.“ Ismailas atsakė: „Daryk tai, ką tavo Viešpats įsakė padaryti.“ Ibrahimas paklausė: „Ar padėsi man?“ Ismailas atsakė: „Taip.“ Ibrahimas, rodydamas į nedidelę kalvą, aukštesnę nei ją supanti žemė, tarė: „Allahas nurodė man pastatyti namą čia.“ Pranašas tęsė: „Tada jie iškėlė Namo (t. y. Kaabos) pamatus. Ismailas nešė akmenis, o Ibrahimas statė. Kai sienos iškilo, Ismailas atnešė šį akmenį ir padėjo jį Ibrahimui (po kojomis) palypėti. Jis toliau tęsė statybas, o sūnus duodavo jam akmenis. Abu jie maldavo: „Viešpatie mūs! Priimk iš mūsų, juk Tu išties - Girdintis, Žinantis!“1 Viso pasaulio musulmonai maldos metu atsigręžia į Kaabą. Tai pirmasis

Islamo etiketas ir moralinės vertybės

Islamas draudžia visus blogus ir palaidūniškus dalykus tiek kalboje, tiek ir veiksmuose.

Žmogaus teisės islame

Islamas liepia savo pasekėjams gerbti žmonėms priklausančias teises. Tėvams, sutuoktiniams, vaikams, kaimynams – kiekvienam pagal jų atliekamą vaidmenį visuomenėje yra suteiktos atitinkamos teisės. Jų išpildymas stiprina musulmonų bendruomenę, kuriami ir palaikomi jos narių tarpusavio ryšiai, o visuomenė apsaugoma nuo susiskaldymo.

Islamas ir turtas

Islame teigiama, kad visas žmonėms patikėtas turtas priklauso Allahui. Turėti turto yra didžiulė atsakomybė: jis gali būti įgyjamas tik islame leistinais būdais ir naudojamas tik leistiniems tikslams ir teisingais būdais, pavyzdžiui, savo reikmėms bei tų, už kuriuos esi atsakingas,

Islamas ir turtas

Islame teigiama, kad visas žmonėms patikėtas turtas priklauso Allahui. Turėti turto yra didžiulė atsakomybė: jis gali būti įgyjamas tik islame leistinais būdais ir naudojamas tik leistiniems tikslams ir teisingais būdais, pavyzdžiui, savo reikmėms bei tų, už kuriuos esi atsakingas, neišlaidaujant ir nešvaistant. Allaho Pasiuntinys (S) pasakė: „Teismo dieną vergas nežengs nė žingsnio, kol nebus su juo suvestos sąskaitos dėl šių dalykų: jo laiko ir to, kaip jis jį praleido, jo žinių ir to, kaip jis jas naudojo, jo pinigų ir to, kaip jis juos uždirbo bei išleido, ir jo jaunystės bei to, kaip jis ją išnaudojo.“ (At-Tirmizi)

Raktas

Suprasti

Islamas