Islamas ir turtas

Islamas ir turtas  

Islame teigiama, kad visas žmonėms patikėtas turtas priklauso Allahui. Turėti turto yra didžiulė atsakomybė: jis gali būti įgyjamas tik islame leistinais būdais ir naudojamas tik leistiniems tikslams ir teisingais būdais, pavyzdžiui, savo reikmėms bei tų, už kuriuos esi atsakingas, neišlaidaujant ir nešvaistant. Allaho Pasiuntinys (S) pasakė: „Teismo dieną vergas nežengs nė žingsnio, kol nebus su juo suvestos sąskaitos dėl šių dalykų: jo laiko ir to, kaip jis jį praleido, jo žinių ir to, kaip jis jas naudojo, jo pinigų ir to, kaip jis juos uždirbo bei išleido, ir jo jaunystės bei to, kaip jis ją išnaudojo.“ (At-Tirmizi) Turtas taip pat privalo būti eikvojamas geriems tikslams. Allahas () sako:


Dorumas yra ne tai, kad sukiotumėt savo veidus į rytus bei vakarus, o dorumas – kas patikėjo Allahu ir Paskutiniąją dieną, ir angelus, ir Raštą, ir pranašus, ir davė pinigų, nepaisant meilės jiems, artimiesiems ir našlaičiams, ir vargšams, ir keleiviams, ir prašantiesiems, ir kad išlaisvintų vergus. (2:177)