Svarbiausi islamo tikslai

Svarbiausi islamo tikslai

Pagrindinių islamo taisyklių tikslas yra šių vertybių apsauga:

  • Islamo religijos  

  • Gyvybės  

  • Turto  

  • Proto ir kūrybingumo  

  • Giminės  

  • Garbės  Allaho Pranašas Muchammedas (S) yra sakęs: „Iš tiesų Allahas padarė neįkainojamomis jūsų gyvybes, turtą ir garbę, kaip neįkainojama yra šio mėnesio (zul-chidža, dvyliktojo islamiškojo kalendoriaus mėnesio) ši diena (chadžo Arafato diena) šioje vietoje (Mekkoje bei jos apylinkėse).“ (Al-Bukhari)Jis (S) taip pat sakė: „Ar pasakyti, kas yra tikrasis tikintysis? Tai žmogus, kuriam kiti patiki savo pinigus ir gyvybes. Musulmonas yra vienas iš tų, kurio liežuvis ir rankos kitiems žmonėms yra saugūs. Tikrasis kovotojas Allaho kelyje yra tasai, kuris, norėdamas paklusti Allahui, kovoja prieš savo vidinius troškimus, o tikrasis išeivis (tasai, kuris palieka netikinčiųjų žemę ir persikelia į tikinčiųjų žemę) yra tas, kuris palieka nuodėmes ir blogus veiksmus.“ (Ibn Chibban)