De Koran en het begin van het heelal


De Koran en het begin van het heelal

Allah zegt:
Allah schept de schepping, daarop wekt Hij haar op en tenslotte worden jullie tot Hem teruggekeerd. (30:11)


In dit vers maakt Allah duidelijk dat Hij de Enige is die (vanuit het niets) voor al het bestaan heeft gezorgd. En dit kunnen we slechts weten door kennis te hebben van de openbaring van Allah, Allah zegt over de totstandkoming van het heelal: Hij is) de Voortbrenger van de hemelen en de aarde. En wanneer Hij over een zaak besluit heeft genomen, dan zegt Hij er slechts tegen: «Wees» en het is. (2:117)


Allah verteld ons in deze vers dat het hele universum uit het niets is geschapen, en wat ervoor was behoort tot het ongeziene en weet alleen Allah. Het menselijke verstand is niet in staat om de oorsprong van het materie en de manier van de eerste schepping te bevatten of te kennen omdat dat valt onder de kennis die Allah voor zich heeft behouden, en het menselijke verstand zal altijd zwak blijven. Hoe ver het menselijke verstand ook komt m.b.t. het ontstaan van het universum het zullen altijd theorieën blijven.

Allah says: Weten degenen die ongelovig zijn dan niet dat de hemelen en de aarde als een gemengde massa waren en dat Wij hen beide daarop splitsten en dat Wij met water alle dingen levende maakten? Geloven zij dan niet? (21:30)

Deze vers is een duidelijk bewijs dat het universum waarin we leven geschapen is en dat hij een begin heeft, Allah is zijn schepping begonnen uit een object (de verenigde fase), en Hij is in alles toe in staat, daarop heeft Allah bevolen dat dit primaire object zich opsplitst (de fase van splitsing), en daarop is hij omgevormd tot een wolk van nevel (de nevel/rook fase), en Allah heeft uit deze rook de aarde en de hemel (alle objecten die in de het universum en alles wat er tussen hen beide verspreid van verschillende materie en energie van wat we kennen en wat we niet kennen) en dit is de zogenaamde «fase van het komen van de aarde en de hemel» en deze twee laatste fases zijn in de Koran beschreven zoals Allah zegt: Jullie geloven zeker niet in Hem, Die de aarde in twee dagen heeft geschapen? En kennen jullie Hem deelgenoten toe? Dat is de Heer der Werelden!». En Hij maakte bergen op haar en Hij zegende haar en Hij bepaalde in haar de voorzieningen (voor de mensen) in vier (volledige) dagen, gelijk is het (aan de genoemde dagen) voor de vragenden. Daarna wendde Hij Zich tot de hemel die een nevel was en Hij zei tot haar en tot de aarde:Komt tot Ons, gewillig of ongewillig.» Zij (de hemelen en de aarde) zeiden: «Wij zijn gewillig gekomen.» En Hij vervolmaakte hen, de zeven hemelen, in twee dagen en Hij openbaarde in iedere hemel haar beschikking. En Wij versierden de nabije hemel met sterren, als een bescherming (tegen de satan). Dat is de ordening van de Almachtige, de Alwetende (41:9-12)


En natuurkundigen in de moderne tijd geven toe dat het begin van de schepping van het universum in al zijn materiële; materie, energie en tijd een resultaat was van de zogenaamde (Big Bang 1). En dit bewijst dat het universum uit niets is geschapen. Laten we een kijkje nemen in deze vers waarin Allah zegt:

  Daarna wendde Hij Zich tot de hemel die een nevel was en Hij zei tot haar en tot de aarde: «Komt tot Ons, gewillig of ongewillig.» Zij (de hemelen en de aarde) zeiden: «Wij zijn gewillig gekomen (41:11)


De Koran maakt in deze vers duidelijk dat de hemel aan het begin van de schepping van het universum uit nevel/rook bestond, de moderne wetenschap erkent dit. Dr. George Gamow zegt: «Het heelal was gevuld met gas regelmatige verdeeld en gedistribueerd, en vanuit deze gas begon een nucleaire transformatie proces in verschillende elementen»

De astronoom James Jeans heeft gezegd: «De meest waarschijnlijke uitspraak is dat het materie van het universum is begonnen met gas die regelmatig in het heelal verspreid was, en dat orion-nevel ontstaan is door het condenseren van deze gas.»