Kur’an i stvaranje svijeta


Kur’an i stvaranje svijeta

Kaže Allah
Allah iz ničega stvara, On će to ponovo učiniti i na kraju Njemu ćete se vratiti. (30:11)


Allah jasno navodi u ovom ajetu (rečenici) da je On taj koji je stvorio stvorenja u ovom univerzumu iz ničega. Ovo se navodi jasno u Kur’anu koji je Allahova (Božija) riječ i ovako Allah, Sveznajući opisuje početak svjeta:  On je stvoritelj nebesa i Zemlje, i kada nešto odluči, za to samo rekne: “Budi!” - i ono bude.. (2:117)


U ovom ajetu Allah obavještava da je univerzum nastao iz ničega i da sve što se dogodilo prije stvaranja desilo se iz znanja nevidljivog svijeta, što samo Allah zna, jer ljudski razum nije u stanju shvatiti i razumjeti svrhu prvog stvaranja. Allah nas nije obavijestio o tome. Ljudi mogu samo donositi hipoteze i teorije u vezi s tim

Kaže Allah Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja bili jedna cjelina, pa smo ih Mi raskomadali, i da Mi od vode sve živo stvaramo? I zar neće vjerovati? (21:30)

Ovaj ajet cilja nedvosmisleno na to da je Allah stvorio svemir iz jedne cjeline, te da je On Sposoban da sve stvori. Allah je zapovjedio toj „jednoj cjelini„ da se rasprsne, što se i desilo da bi se nakon toga ta cjelina pretvorila u maglinu. Iz ove magline je Allah stvorio nebesa i Zemlju. To stvaranje svemira je opisano sljedećim Allahovim riječima u Kur’anu: Reci: „Zar, zaista, nećete da vjerujete u Onoga koji je u dva vremenska razdoblja Zemlju stvorio - i još Mu druge ravnim smatrate? To je Gospodar svjetova!” On je nepomična brda po njoj stvorio i blagoslovljenom je učinio i proizvode njezine na njoj odredio, sve to u četiri vremenska razdoblja - ovo je objašnjenje za one koji pitaju, zatim se nebeskim visinama uputio dok je nebo još maglina bilo, pa njemu i Zemlji rekao: „Pojavite se milom ili silom!„ - „Pojavljujemo se drage volje!„ - odgovorili su, pa ih u dva vremenska razdoblja, kao sedam nebesa, stvorio, i odredio šta će se u svakom nebu nalaziti. A nebo najbliže sjajnim zvijezdama smo ukrasili i nadnjim Mi bdijemo. To je odredba Silnoga i Sveznajućega. (41:9-12)


Današnji moderni astrofizičari tvrde da je cijeli svemir nastao iz jedne cjeline i da je to rezultiralo u ono što se danas zove teorijom „velikog praska“ (eng. Big Bang).(13)

Kaže Allah: zatim se nebeskim visinama uputio dok je nebo još maglina bilo, pa njemu i Zemlji rekao: “Pojavite se milom ili silom!” - “Pojavljujemo se drage volje!” - odgovorili su (41:11)


Ovaj ajet potvrđuje da je nebo u njegovoj ranoj fazi bilo maglina, što također potvrđuje i moderna nauka.James H. Jeans (2) said: 

Otkrili smo ono što je Njutn (Newton) pretpostavljao, da jedna rasuta i haotična masa plina u znatno velikoj gustoći i mjeri je dinamički nestabilna, jer bi jezgro u njoj imalo tendenciju da formira sve materije koje bi se u konačnici kondenzovale.”(14)