Musulmonai myli Isą (Jėzų) ir jo motiną


Musulmonai myli Isą (Jėzų) ir jo motiną

Korane Isa skirtingomis aplinkybėmis aiškiai paminėtas šešiolika kartų. Sūros al-Maida („Vaišių stalas”) 110 eilutėje Allahas Išaukštintasis sako: Štai tars Allahas: „O Isa (Jėzau), Marjamos (Marijos) sūnau! Atmink malones Mano tau ir tavo gimdytojai, kaip Aš sustiprinau tave Šventąja Dvasia. Dėka to tu kalbėjai su žmonėmis lopšyje ir būdamas suaugęs. Ir štai išmokiau Aš tave Rašto, išminties, Taurato (Toros), Indžilio (Evangelijos). Tu lipdei iš molio paukščių pavidalus, Man leidus, ir pūstelėdavai į juos, ir tapdavo jie paukščiais, Man leidus. Tu išgydei akląjį ir raupsuotąjį, Man leidus, ir tu prikeldavai mirusiuosius, Man leidus. Ir štai aš neprileidau Israilo (Izraelio) sūnų prie tavęs, kada tu atėjai pas juos su aiškiais ženklais. Ir tarė tie, kurie iš jų netikėjo: „Tai – tik akivaizdūs kerai!’ (5:110)


Tuo tarpu Pranašo Muchammedo (S) vardas Korane paminėtas keturis kartus, o mergelė Marjama (Marija), Isos (Jėzaus) motina, - aštuonis kartus ir jos vardu pavadintas visas skyrius. Allahas () sako: 

Štai tarė angelai: „O Marjama (Marija)! Štai, Allahas džiugina tave žinia apie Žodį iš Jo, kurio vardas Mesijas Isa (Jėzus), Marjamos (Marijos) sūnus. Jis bus gerbiamas šitame ir Paskutiniame pasaulyje ir bus vienas iš priartintųjų (3:45)


Isa (Jėzus) ir Marjama (Marija) priklausė garsiai Imrano giminei, kuri Korane paminėta tris kartus bei jos vardu - „Imrano giminė“ - pavadintas vienas Korano skyrius, kuris visiems laikams bus saugomas tikinčiųjų širdyse ir mintyse.