Islamas ir aplinka

Islamas ir aplinka

Islamas liepia saugoti ir tausoti savo aplinką, rūpintis ja ir draudžia bet kokį os teršimą. To siūloma siekti tokiais būdais:

● Skatinamas naudingų augalų sodinimas. Allaho Pasiuntinys Muchammedas  sakė: „Kiekvieno musulmono pasodintas medis ar pasėti javai, kurių vaisiais maitinasi paukščiai, žvėrys ir žmonės, laikomi jo labdara.“ (Al-Bukhari)
 
● Raginama šalinti viską, kas galėtų pakenkti. Islamo Pasiuntinys  pasakė: „Kliūčių nuo kelio šalinimas yra labdara.“ (Al-Bukhari)
 
● Skatinamas ligonių ir epidemijos apimtų vietovių karantinas, kad būtų užkirstas kelias ligų plitimui bei apsaugota kitų gyvybė. Allaho Pasiuntinys sakė: „Kai išgirstate apie kokioje nors vietovėje siaučiantį marą – neįženkite į ją, o jei jis užklumpa vietovę, kurioje jūs esate, – nepalikite jos.“ (Al-Bukhari)
 
● Draudžiamas betikslis žvėrių ir paukščių žudymas. Allaho Pasiuntinys  yra sakęs: „Jei kas nors bereikalingai užmuš žvirblį, šis (žvirblis) Teismo dieną pasiskųs Allahui: „Allahai, toks ir toks nužudė mane be jokios priežasties ar prasmės!“ (An-Nasai) ●
 
Draudžiama bet kokiais būdais teršti visuomenę supančią aplinką, kurią žmonės naudoja darbui ar poilsiui. Allaho Pasiuntinys Muchammedas sakė: „Bijokite dviejų dalykų, dėl kurių žmonės vieni kitus prakeikia.“ (Jo pasekėjai) paklausė: „Allaho Pasiuntiny, kas tie du dalykai, dėl kurių žmonės vieni kitus prakeiks?“ Jis  atsakė: „Kai šlapinamasi vietose, kur žmonės vaikšto, ir vietose, kur ieškoma šešėlio.“ (Muslim)