Moteris islame

Moteris islame  

Islame pripažįstama, kad vyrai ir moterys yra skirtingi ir kiekvienas turi atitinkamus vaidmenis. Islame pagarba moterims yra gero charakterio ir brandžios asmenybės požymis. Allaho Pasiuntinys   pasakė: „Geriausi iš jūsų yra tie, kurie geriausi savo žmonoms.“ (At-Tirmizi)

Moteris yra pirmasis žmogus, su kuriuo vyras turi elgtis teisingai ir palaikyti gerus santykius. Vienam žmogui paklausus Allaho Pasiuntinio (S), su kuo jis turėtų palaikyti geriausius santykius, šis atsakė: „Su savo motina.“ Jis paklausė: „O toliau?“ Pasiuntinys atsakė: „Savo motina.“ Jis paklausė: „O toliau?“ Pasiuntinys atsakė: „Savo motina.“ Jis paklausė: „O toliau?“ Pasiuntinys atsakė: „Savo tėvu.“ (Al-Bukhari)

Allaho Pasiuntinys Muchammedas  yra sakęs: „Moterys yra vyrų seserys dvynės.“ (Abu Davud)

 
●Moterys yra lygios vyrams savo žmogiška prigimtimi. Jos nėra nuodėmės šaltinis nei Adomo  išvijimo iš Rojaus priežastis.
● Moterys yra lygios vyrams savo teise išsaugoti savo asmenybę. Ištekėdamos jos nepraranda nei savo vardų, nei savo šeimos pavardžių.
● Moterys, kaip ir vyrai, nusipelno tiek apdovanojimų, tiek bausmių šiame ir Būsimajame gyvenime.
● Moters garbė islame lygiai taip pat neliečiama kaip ir vyro garbė.
● Moterys, kaip ir vyrai, turi teisę paveldėti.
● Moterys, kaip ir vyrai, turi pilną teisę elgtis su savo turtu kaip panorėjusios
● Moterys, kaip ir vyrai, atsakingos už visuomenės gerinimą, kovojant su jos ydomis ir sprendžiant socialines problemas.
● Moterys yra lygios vyrams savo teise gauti išsilavinimą ir tinkamą ugdymą.
● Moterų ir vyrų vienodos teisės į gerą auklėjimą, deramą mokymą ir aprūpinimą. Islamas užtikrina, kad įgyvendindama šias teises, moteris būtų geresnėje padėtyje.
● Moteris turi teisę būti vyro viskuo aprūpinta. Neištekėjusi moteris turi teisę būti išlaikoma brolio (brolių), o jų neturėdama – artimiausių giminaičių.
● Moteris turi teisę pasilaikyti visus savo pinigus. Ji neatsakinga už materialinį šeimos išlaikymą.
● Moteris turi teisę būti seksualiai vyro patenkinama.
● Skyrybų atveju moteris turi teisę į vaikų globą, nebent dėl svarios priežasties ji nepajėgi jų auginti.
● Po skyrybų ar tapusi našle, moteris turi teisę vėl ištekėti. Allaho Pranašas pasakė: „Kiekvienas, turintis tris dukras ar tris seseris, ir dievobaimingai jas globojantis, Rojuje bus su manimi kaip šie du pirštai.“ Ir jis parodė kartu sudėtus rodomąjį ir didįjį pirštus. (Achmed ir kiti).