A Korán és a világ kezdete


A Korán és a világ kezdete

Allah azt mondja:

Allah viszi véghez a teremtést kezdetben, aztán megismétli azt. Aztán hozzá lesz majd visszatérésetek (30:11)


Allah világosan kijelent ebben az ájában, hogy Ő az, Aki teremtette és létrehozta az összes teremtményt ebben az univerzumban a semmiből. Ezt állítja a Korán, amelyet Allah nyilatkoztatott ki. Allah leírja az univerzum kezdetét: The Originator of the heavens and the earth. When He decrees a matter, He only says to it, 'Be,' and it is.Ő az egek és a Föld létrehozója, és amikor elrendel egy dolgot, akkor csupán azt mondja annak: ”Legyél!” – és az van (2:117)


Allah tudatja velünk ebben az ájában, hogy az univerzumot a semmiből teremtette, és mindaz, ami megteremtése előtt történt, az a láthatatlan dolgok világához tartozik, amelyről csak Allahnak van tudomása. Az emberi elme képtelen felfogni és befogadni, hogy milyen volt az első teremtmény, mert Allah nem tudatott minket erről. Az emberek csak hipotéziseket és teóriákat állíthatnak fel ennek tekintetében.

Allah azt mondja:  Vajon nem látták azok, akik hitetlenek, hogy az egek és a föld összefüggő csomó volt, és ketté bontottuk azt, és a vízből hoztunk létre minden élő dolgot? Vajon nem akarnak hinni? (21:30)

Ez az ája félreérthetetlen utalás arra a tényre, hogy Allah az univerzumot egyetlen entitásból teremtette, és Ő mindenre Képes. Allah azután megparancsolta ennek az „egyetlen entitásnak”, hogy hasadjon, ami megtörtént, és egy füstfelhővé alakult. Ebből a füstfelhőből teremtette Allah az egeket és a földet. Ezt említik Allah szavai: Vajon ti valóban nem hisztek abban, aki két nap alatt teremtette a földet, és hozzá hasonló isteneket helyeztek mellé? Ő a teremtmények Ura! És szilárdan rögzített hegyeket helyezett rá, amelyek föléje magasodnak. És megáldotta azt és megszabta azon az élelmüket összesen négy nap alatt - pontosan annyi azoknak, akik kérdeznek. Aztán az ég felé fordult - és az még füst volt - és azt mondta annak és a földnek: ‹Jöjjetek ide önként, vagy akaratotok ellenére!› Azok ketten azt mondták: ‹Odamegyünk önként.› És úgy rendelkezett az egek felől, hogy hét ég legyen két nap alatt. És mindegyik égnek kijelölte a dolgát. És lámpásokkal ékesítettük föl a legalsó égboltot, - őrizetül a sátánok ellen. Ezt szabta meg a Büszke és a Tudó (41:9-12)


A modern asztrofizikusok megállapították, hogy az egész univerzum egyetlen entitásból kezdődött, amely az ősrobbanásból származott.xii

Allah azt mondja:  Aztán az ég felé fordult - miközben még füst volt - és azt mondta annak és a földnek: ‹Jöjjetek ide önként, vagy akaratotok ellenére!› Azok ketten azt mondták: ‹Odamegyünk önként. (41:11)


Ez az ája megerősíti, hogy az ég a korai időkben olyan volt, mint a füst; ezt is megerősíti a modern tudomány. James H. Jeans azt mondta:

Azt találtuk, ahogyan Newton először feltételezte, hogy a körülbelül egyforma sűrűségű és nagy kiterjedésű kaotikus gáztömeg dinamikusan instabil; atomok alakulhatnak ki belőle, amelyek körül az egész anyag végül besűrűsödik.”xiv