Mešita al-Aqsá


Mešita al-Aqsá  

Je to druhá mešita postavená na zemi. Abú Dharr řekl: Řekl jsem: «Posle Alláhův, která byla první mešita postavená na zemi?» On řekl: «Masdžid al-Harám.» Já jsem se pak zeptal: «Která byla druhá mešita?» On řekl: «Mešita al-Aqsá.» Já jsem se zeptal: «Kolik času uběhlo mezi stavbou těchto dvou mešit?» On řekl: «Čtyřicet let a kdykoliv se máš modlit, pomodli se, protože celá zem byla učiněna místem pro modlitbu.» (Muslim).


Postavil ji prorok Šalamoun, syn Davidův ☺. Abdulláh, syn Amra, syn al-Áse řekl, že Amr, syn al-Áse řekl, že Alláhův posel ☺ řekl: «Poté co Šalamoun, syn Davidův, dokončil stavbu mešity al-Aqsá, žádal Alláha, aby mu dal vládu a království, jaké neměl nikdo před ním, ani nikdo po něm, a aby nikdo, kdo přijde do této mešity s úmyslem se modlit, neodešel jinak než očištěný od hříchů.» Prorok ☺ řekl: «Dvě [jeho přání] mu byla splněna a já doufám, že mi bude splněno to třetí.» (Ibn Chuzajma)

Je prvním ze dvou modlitebních směrů (qibla), kterým se Prorok ☺ a muslimové modlili předtím, než jim bylo nařízeno modlit se směrem ke Ka,bě. Prorok ☺ se v mešitě al-Aqsá zastavil během své noční cesty a odtud vystoupil do nebes. Během této noční cesty vedl proroky v modlitbě. Tato mešita je třetím posvátným okrskem (haram) po Mekce a Medíně.