Бејту Ал-Макдис (џамија Ал-Акса)


Бејту Ал-Макдис (џамија Ал-Акса)  

Место где се налази џамија је свето место на земљи. Узвишени Аллах је од почетка стварања одредио ово место за молитву где ће се сви верници (монотеисти) молити. Џамија Ал-Акса је друга џамија која је саграђена на земљи.

Преноси се од Абу Зерра, нека је Бог задовољан са њим, да је рекао: „О, Аллахов посланиче, који је први месџид (џамија) на земљи?“ Он,нека су благослов и мир на њега, је рекао: „Месџидул-харам у Меки“а онда сам питао: „Где је други месџид (џамија)?“ Он,нека су благослов и мир на њега, је рекао: «БејитулМакдис (Месџид Ал-Акса).“Потом сам га питао: „Колика је временска разлика између ова два месџида (џамије)?» Он,нека су благослов и мир на њега, је рекао: „Четрдесет година, а где год да се задесишу време молитве, обави молитву, јер је цела земља место за молитву.“ (Хадис бележи Муслим)


Када је Адам (Адем), изградио Кабу, објављена му је наредба од Аллаха (y) да оде у Јерусалим, и сагради џамију (где се данасналази Месџид Ал-Акса) у којој ће се људи клањати (обављати молитву). Ово је била прва подигнута грађевина у Јерусалиму. Казао је Посланик, нека су благослов и мир на њега: «Након што је Саломон (Сулејман), син Давидов (Давудов) завршио изградњу џамије Ал-Акса (у Јерусалиму), замолио је (чинио дову/молитву) да му Аллах (y) подари власт и богатство које нико није имао пре њега и које нико неће имати после њега, те да нико неће доћи у ову џамију да обави молитву, а да му се греси неће опростити.“

Потом је рекао Посланик, нека су благослов и мир на њега: «Две његове (Саломонове /Сулејманове) молитве (дове) су се услишиле, а ја се надам да ће се трећа услишити мени.» (Хадис бележи Ибн Хузејма) То је била прва од две кибле (правац за молитву), према којој су се посланик, нека су благослов и мир на њега, и муслимани окретали током молитве пре него што им је објављено, односно наређено да променекиблу (правац за молитву) према светој Каби у Меки. Током ноћног путовања (исра ве ел-мираџ), Посланик, нека су благослов и мир на њега, посетили су Месџид Ал-Акса у Јерусалиму, да би после одатле отишао на небо. Током ноћног путовања (исра ве ел-мираџ), он,нека су благослов и мир на њега, је предводио све пророке у молитви (намазу).

Каже Аллах (y): ZХваљен нека је Онај који је у једном часу ноћи превео Свога роба из Храма часног у Храм далеки, чију смо околину благословили како бисмо му нека знамења Наша показали.* - Он, уистину, све чује и све види.[ (Ел-Исра› /Ноћно путовање, 17:1) Месџид Ал-Акса (у Јерусалиму) је трећи ал-харам (заштићена богомоља/ свето место), после Месџидул-харама у Меки (Кабе) и Посланиковог месџида (џамије) у Медини.