Az Aqsza (Legtávolabbi) mecset:


Az Aqsza (Legtávolabbi) mecset 

Az Aqszá mecset a szent földön van, amelyet Isten választott ki az idők kezdetén. Arra lett elrendelve, hogy a hívők Isten dicsőítsék. Az Aqszá mecset a második imahely, amely a Földön létezett. Abu Dharr (Allah legyen vele elégedett) azt mondta: ”Azt kérdeztem: „Ó Allah küldötte, melyik az első mecset a földön?” Azt mondta: „A Tiltott mecset”. Akkor megkérdeztem: „És mi a második mecset?” Azt mondta: „Az Aqszá mecset”. Azt kérdeztem: „Mennyi idő telt el a két mecset építése közt?” Azt mondta: „Negyven év, és akárhol kell imádkoznod, végezd el az imát, mert a Föld imahellyé lett téve.” (Muszlim)


Amikor Ádám Próféta (béke legyen vele) megépítette a Kábát, Isten megparancsolta neki, hogy menjen oda, ahol az Aqszá mecset áll ma. Megparancsolta neki, hogy építsen egy mecsetet és szolgálja Istent ott. Ez volt a legelőször épült imahely azon a helyen. Ádám Próféta után Salamon Próféta (béke legyen velük) helyreállította a mecsetet és kiterjesztette. Mohamed Próféta (S) azt mondta: „Miután Salamon, Dávid fia befejezte az Aqszá mecset építését, megkérte Allahot, hogy adjon neki olyan hatalmat és királyságot, amilyen senkinek nem volt korábban és amilyen senkihez nem illik utána. (Azt is kérte), hogy senki ne imádkozzon ebben a mecsetben anélkül, hogy bűntől mentesen ne hagyná azt el.” A Próféta (S) azt mondta: „A kettőt illetően (a három kérésből) megkapta, s remélem, a harmadikat is megkapja.” (Ibn Khuzaimah)

Ez az első a két Qibla (imairány) közül, amely felé a Próféta (S) és a muszlimok fordultak imáikban mielőtt meg lett nekik parancsolva, hogy a Kába felé forduljanak imáikban. Az Éjszakai Utazás alkalmával (a Próféta) megállt az Aqszá mecsetnél és onnan szállt fel a mennybe. Vezette a prófétákat imában ezalatt az éjszakai utazás alatt. Ez a harmadik Haram (szent imahely) Mekka és Medina után.