Ključ

Razumijevanje

islam

ČITAJ VIŠE ČITAJ VIŠE

Što je islam??

Islam mora podnijeti Allahu Njegovu Jednost (Monoteizam), biti podređen Njemu

Što je Kur'an?

Kur'an je ustav muslimana iz kojih izvode nastavu

Šta drugi кažu
o islamu?

W. Montgomery Watt(1) u svojoj knjizi: „What is Islam?“ (Šta je islam?) je izjavio sljedeće: Evropski pogled na religiju je kao opijat koji je razvijen od strane eksploatatora s ciljem pokoravanja običnih ljudi i naroda. Takvo razumijevanje i tumačenje religije/vjere se drastično razlikuje od muslimanskog razumijevanja, odnosno tumačenja religije. U sljedećem ajetu: ZAllahu je prava vjera jedino – islam ![ (3:19) značenje riječi „vjera/religija“ je riječ „din“, koja na arapskome jeziku obično obuhvata cijeli način života.

Stubovi i
slama

Fizički (tjelesni) i verbalni (govorni) dio obožavanja predstavljaju stubove islama.

Šta je
Kur’an?

Kur,an je Ustav muslimana u kojem se nalaze doktrine koje reguliraju vjerski život muslimana u ovozemaljskim stvarima. Kur,an se razlikuje

Šta znate o
islamu?

Kada je Ismail, a.s., sin Ibrahima, a.s., (Abrahama) i Hadžere rođen, druga njegova supruga, Sara (Sarah) je postala ljubomorna, pa je zbog toga tražila od Ibrahima (Abrahama) da udalji Hadžeru i njenog sina Ismaila dalje od nje. Allah Uzvišeni je potom objavio Ibrahimu (Abrahamu) da ih odvede u Meku gdje će ih on (Ibrahim/Abraham) s vremena na vrijeme posjećivati. Jednom, dok je dugo vremena bio odsutan od njih, po povratku je vidio Ismaila da gađa strelicama blizu bunara vode Zemzem. Kada ga je vidio, prigrlio ga je onako kao što

Etika (moral) i maniri u islamu

Islam zabranjuje svako zlo i sve razuzdane postupke, bilo u govoru ili u djelima

Prava u islamu

Islam je propisao svojim sljedbenicima da daju ljudima njihova legitimna prava. Tako da svim roditeljima, supružnicima, djeci i susjedima se poklanja posebna pažnja, u skladu sa njihovim specifičnim i posebnim ulogama na ovome svijetu. Na takav način se izgrađuje međusobna zajednica, koja dovodi do jačanja i solidarnosti u muslimanskom društvu između pojedinaca i društva. Taj način širenja ljubavi i jedinstva među pojedincima u društvu sprečava društvo od uništenja, odnosno od raspadanja.

Islam i imetak

Prema islamu, sav imetak pripada Allahu (y) koji je Allah (y) povjerio čovjeku. Čovjek je odgovoran za način i potrošnju svog stečenog imetka, jer se u islamu imetak mora steći na dozvoljen (halal) način, a isto tako treba biti utrošen na dozvoljen (halal) način, bez pretjeranih troškova i rasipništva.

Žena u islamu

U islamu se žene razlikuju od muškaraca, i svako od njih predstavlja i ima svoju odgovarajuću ulogu u društvu. Poštivanje žene u islamu i odavanje počasti prema njoj je znak dobrog i zdravog karaktera koji predstavlja čistu i nepokvarenu prirodnu pojavu. Kazao je poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve selem: „Najbolji među vama su oni koji se najbolje ophode prema svojim suprugama.” (Hadis bilježi Ibn Hiban) Žena je ujedno i prva osoba prema kojoj se čovjek mora ophoditi pravedno, te održavati kontakte i tretirati dobro.

Ključ

Razumijevanje

islam