A kulcs

Megértés

iszlám

OLVASS TOVÁBB OLVASS TOVÁBB

Mi az iszlám?

Az iszlámnak be kell nyújtania Allahnak az Egységét (monoteizmus), hogy alárendeltesse őt

Mi a Korán?

A Korán a muzulmánok alkotmánya, amelyből származnak a tanítások

Mit mondanak az
iszlámról?

W. Montgomery Watt a: „Mi az iszlám?” című könyvében azt mondta: „Az előítélet az egyik nehézség, amellyel találkozik az európai vagy amerikai, aki az iszlámot tanulmányozza. Amint elkezdi meghatározni az iszlámot, mint „a Korán vallása” vagy „négyszázmillió muszlim vallása”, olyan kategóriát használ, amely nem fér bele a „vallás” kategóriájába. Mit jelent a

Az iszlám
pillérei

Az iszlám fizikai és szóbeli istentiszteleti cselekedeteit az iszlám pilléreinek nevezzük. Öt pillére van az iszlámnak.

Mi a
Korán?

A Korán a muszlimok alkotmánya, amelyből származtatják azokat a tanításokat, amelyek segítségével megszervezik mind a vallási, mind a mindennapi ügyeiket. Különbözik a korábbi Isteni Könyvektől a következő módokon

Mit tudsz az
iszlámról?

Amikor Iszmail (béke legyen vele) – Ábrahám és Hágár fia – megszületett, Ábrahám (béke legyen vele) másik felesége, Sára féltékeny lett, ezért megkérte Ábrahámot, hogy tartsa őket távol tőle. A Magasságos Allah azt sugallta Ábrahámnak (béke legyen vele), hogy vigye őket Mekkába. Ott időről időre meglátogatta őket. Egyszer távol volt tőlük egy időre, és mikor visszatért, látta Iszmailt (béke legyen vele), hogy a Zamzam kútjánál nyilakat lő. Amikor meglátta őt, átölelte, mint apa a fiát és azt mondta: ’Ó Iszmail, Allah azt parancsolta nekem, hogy építsek itt egy házat.’. Együtt emelték Allah Háza falait. Iszmail gyűjtötte a köveket és Ábrahám helyezte el őket. Ahogy a falakat építette, Ábrahám elhelyezett egy követ, amelyre felállt és ő és fia fohászkodtak Allahhoz a következő szavakkal: ’Ó Allah fogadd el tőlünk, mert Te vagy valóban a mindent halló és mindent Látó.’

Etikett, viselkedés és erkölcs az iszlámban

Az iszlám megtilt minden rossz és szabados tettet, akár beszédben, akár tettben.

Jogok az iszlámban

Az iszlám előírta, hogy követői megadják az embereknek az őket megillető jogokat. Szülők, házastársak, gyerekek, szomszédok; mindenkinek különleges jogai vannak, e világban betöltött szerepük szerint. Ennek megfelelően kölcsönös kötelékek és szilárdság alakul ki és erősödik meg a muszlim társadalom egyénei között. Ez szeretetett és egységet terjeszt a társadalomban és megvédi a széteséstől.

Az iszlám és a vagyon

Az iszlámban minden vagyon Allahé, amelyet az emberekre bízott. Ez egy felelősség, amelyet megengedett eszközökkel kell megkeresni és megengedett módokon kell elkölteni, mint például az ember önmagára költi vagy azokra, akikért felelős, túlzások és pazarlás nélkül. Allah Küldötte,

Az iszlám és a vagyon

Az iszlámban minden vagyon Allahé, amelyet az emberekre bízott. Ez egy felelősség, amelyet megengedett eszközökkel kell megkeresni és megengedett módokon kell elkölteni, mint például az ember önmagára költi vagy azokra, akikért felelős, túlzások és pazarlás nélkül. Allah Küldötte, Mohamed (S) azt mondta: ”A szolga nem fog tudni egy lépést sem tenni az Ítélet Napján amíg számon lesz kérve (a következő dolgokról): az ideje, és hogyan töltötte, a tudása, és hogyan használta, a pénze és hogyan szerezte és költötte el, és a fiatalsága, és hogyan használta.” (Tirmidhi)

A kulcs

Megértés

iszlám