Nyckeln

Att förstå

islam

LÄS MER LÄS MER

Vad är islam?

Islam är att skicka till Allah sin enhet (monoteism), att vara underordnad honom

Vad är Quran?

Koranen är muslimernas konstitution, från vilken de härleder lärorna

Vad säger de
om islam?

W. Montgomery Watt(1) i sin bok: "What is Islam?" (sv. Vad är islam?) sade följande: "Fördomar är bara en av de svårigheter som möter europeiska eller amerikanska studenter av islam. Så snart man beskriver islam som "Koranens religion", eller "fyrahundra miljoner muslimers religion idag", introduceras en samhällsgrupp som inte stämmer med dagens begrepp om religion. Vad betyder det egentligen "att vara religiös" i ett västerländskt samhälle?

Grundpelarna
i Islam

Kroppsliga och verbala handlingar av dyrkan kallas för islams pelare.

Vad är
Koranen?

Koranen är muslimernas konstitution från vilken de här leder läror som reglerar både deras religiösa och vardagliga frågor

Vad vet du
om?

Kaba (arb. al-Kabah): När Ismael - son till Abraham och Hagar - föddes, blev Abrahams andra fru, Sarah, svartsjuk. Hon bad då Abraham att hålla dem borta. Allah, den Upphöjde, beordrade Abraham att ta Hagar och sonen till Mecka. Abraham kom sedan och besökte dem då och då, och en gång när han varit borta från dem en längre tid, såg han vid sin återkomst Ismael skjuta pilar nära brunnen Zamzam. När han fick syn på honom, omfamnade han honom så som en far omfamnar sin son när de återses - och sa: "O Ismael, Allah har befallt mig att bygga ett hus här". Tillsammans byggde de upp väggarna av Allahs Hus (Kaba). Ismael samlade ihop klipporna för bygget, och Abraham satte ihop dem. Eftersom väggarna var lite förhöga, placerade Abraham en sten där han stod, och då åkallade han (Abraham) tillsammans med sin son (Ismael)

Umgängesregler, seder och moral i Islam

Islam förbjuder alla onda och tygellösa handlingar, vare sig i tal eller i handling.

Rättigheter i islam

Islam har föreskrivit att dess anhängare ger människor deras egentliga rättigheter. Till alla föräldrar, makar, barn, grannar ges särskilda rättigheter i enlighet med deras specifika roller i den här världen och genom detta byggs ömsesidiga bindningar upp, som leder till att solidariteten stärks mellan individerna i ett muslimskt samhälle. På så sätt sprider sig kärlek och enhet mellan individer som hindrar samhället från att fragmenteras.

Islam och rikedom

I Islam tillhör all rikedom Allah, men har överlåtits i förtroende till människan. Det är ett ansvar som måste förtjänas genom tillåtna (halal) sätt och medel, samt spenderas på ett tillåtet sätt som att betala utgifter för sig själv och dem som är man ansvarig för, utan extravagans och slöseri.

Islam och rikedom

I Islam tillhör all rikedom Allah, men har överlåtits i förtroende till människan. Det är ett ansvar som måste förtjänas genom tillåtna (halal) sätt och medel, samt spenderas på ett tillåtet sätt som att betala utgifter för sig själv och dem som är man ansvarig för, utan extravagans och slöseri. Profeten Muhammed (frid och välsignelser vare över honom) sade: "Människan kommer inte kunna ta ett steg på Domedagen (Yttersta dagen) förrän hon förs till svars för [följande saker]: sin tid och hur hon tillbringade den, sin kunskap och hur hon använde den, sina pengar och hur hon tjänade och spenderade dem, sin ungdomstid och hur hon tillbringade den" (Tirmidhi) De måste också spenderas på ett bra sätt och i goda syften

Nyckeln

Att förstå

islam