Den svarta stenen

Den svarta stenen  

Efter att Abraham blivit nästan klar med Kabas uppförande, saknades det en sten (för att slutföra byggnaden av Kaba), så han (Abraham) bad Ismael att leta efter en sten. Ismael sökte efter en sten och när han återvände såg han att hans far (Abraham) redan hade placerat en sten


Så han (Ismael) frågade sin far 
O Fader var fick du denna sten ifrån?" Han sade: "Ängel Gabriel hämtade den till mig från himlen


Och så avslutade de uppförandet av Kaba. När denna sten sändes ner från himlen, var den vitare än mjölk. Profeten (frid och välsignelser vare över honom) sade: "När den svarta stenen sändes ner från himlen var den vitare än mjölk och den blev svärtad av människans synder" (Tirmidhi)

Ibrahims (Abrahams) station:  

Profeten (frid och välsignelser var honom) sade: "Den jemenitiska hörnan och Ibrahims (Abrahams) station är två ädelstenar från Jannah (Paradisens gårdar), och om det inte vore för att Allah tagit bort deras ljus, skulle de ha upplyst allt som var mellan öst och väst." (Ibn Hibban)


Fotavtryck av Ibrahims/Abrahams (frid vare över honom) fötter syns tills idag på stenen/klippan som han stod på när han byggde Kaba. Den är skyddad med en tjock glasvägg. Ett av Profeten Ibrahims/Abrahams (frid vare över honom) mirakel var klippan på vilken han stod på när han byggde Kaba. Den blev mjuk och hans fötter sjönk ner i den. Hans fotavtryck som skyddas av en tjock glasvägg kan ses fram än idag.


Allah har påbjudit muslimerna att be bakom Ibrahims (Abrahams) station, vända mot den heliga Kaba. Allah (y) säger: ZOCH [MINNS att] Vi gjorde Helgedomen till en samlingsplats för människorna och en fristad [för förföljda]. Välj därför platsen där Abraham [en gång] stod för er bön. Och Vi gav Abraham och Ismael uppdraget att rena Helgedomen för dem som skall vandra runt den, och för dem som där skall dra sig tillbaka i stillhet, och för dem som skall böja rygg och knän och falla ned på sina ansikten [i tillbedjan].[ (Koranen/ 2: Al-Baqarah (Kon) :125))