Muslims love Jesus

Wat zegt de Koran over ‹Isa (Jezus)?  

Allah zegt: En toen de engelen zeiden: «O Maryam, voorwaar, Allah heeft jou uitgekozen en jou gereinigd en jou boven de vrouwen van de werelden uitverkozen.» (De Koran: 3 -42).

Allah zegt: Voorwaar, de gelijkenis (van de schepping) van ,Isa is bij Allah als de gelijkenis (van de schepping) van Adam. Hij schiep hen uit aarde en zei vervolgens tot hem: «Wees,» en hij was. (De Koran: 3- 59).


Allah zegt: O lieden van de schrift, overdrijft niet in jullie godsdienst en zeg niet over Allah dan de waarheid. Voorwaar, de Masih ,Isa, zoon van Maryam, is slechts een boodschapper van Allah en Zijn Woord, dat Hij aan Maryam zond en uit een geest (Djibril) van Hem voortkomend. Gelooft dus in Allah en Zijn boodschappers en zegt niet (dat Allah) ‹drie› is. Houdt (hiermee) op, dat is beter voor jullie. Voorwaar, Allah is de Ene god. Verheven is Hij (boven de bewering dat) Hij een zoon heeft. Hem behoort wat er in de hemelen en op de aarde is. En Allah is voldoende als Alleen-Verantwoordige. (De Koran: 4- 171).