Жена у исламу

Жена у исламу  

У исламу се жене разликују од мушкараца, и свако од њих представља и има своју одговарајућу улогу у друштву. Поштивање жене у исламу и одавање почасти према њој је знак доброг и здравог карактера који представља чисту и непокварену природну појаву. Рекао је Посланик, нека су благослов и мир на њега: „Најбољи међу вама су они који се најбоље опходе према својим супругама.“ (Хадис бележи Ибн Хибан) Жена је уједно и прва особа према којој се човек мора опходити праведно, те одржавати контакте и третирати добро. Када је један човек питао Аллаховог посланика Мухаммеда, нека су благослов и мир на њега, ко ми је најпречи да се према њему најбоље опходим и бринем?

Посланик, нека су благослов и мир на њега, му одговори: «Твоја мајка.» Па је човек питао: «Онда ко?» На што му је Посланик, нека су благослов и мир на њега,му одговори: «Твоја мајка.» Па је човек опет питао: «Онда ко?» На што му је Посланик,нека су благослов и мир на њега, опет одговорио: «Твоја мајка.» И када га је човек поново упитао: «Онда ко?» Онда му је Посланик, нека су благослов и мир на њега, рекао: «Твој отац.» (Хадис бележи Бухари) Рекао је Посланик, нека су благослов и мир на њега: «Жене су заиста сестре мушкарцима.» (Хадис бележи Ебу Давуд)

 
● Жене су равноправне са човеком у свом људском и хуманом биђу, и оне нису извор греха, нити су оне узрок изласка Адама (Адема), из раја (арп.џеннета).
● Личност жене је равноправна са личности човека, и оне имају потпуно право да задрже своје презиме у браку.
● Жене су равноправне мушкарцима у смислу награђивања и кажњавања на овоме и на будућем свету.
● Жене су равноправне са мушкарцима када је реч о чувању достојанства и поноса, јер ислам захтева да се чува женина част и чедност.
● У исламу, жене, као и мушкарци, имају потпуно право наследства.
● У исламу, жене као и мушкарци, имају потпуно право и слободу на располагање своје имовине/иметка.
● Жене, као и мушкарци, имају потпуно право на образовање и васпитање.
● У исламу, жена као и мушкарац има право да одраста и живи у здравом и пристојном окружењу, те да стекне високо образовање.
● У исламу, глава куће, односно човек/супруг брине о жени/ супрузи, о свим њеним потребама. За неудату жену се треба скрбити брат/браћа, а у случају да нема брата/браћу за њу ће се скрбити њен најближи сродник који је задужен за скрбништво.
● Жена има право да задржи сав свој новац за себе, и она није одговорна за финансијско одржавање породице.
● У исламу, жена има право да буде сексуално задовољена од њеног мужа.
● У исламу, жена има право на старатељство над својом децом у случају развода, осим ако није у стању да их подигне (одгоји) уз ваљани разлог.
● Жена такођер има право да се поново уда после развода или после смрти свога мужа. Рекао је Посланик, нека су благослов и мир на њега: «Ко има три кћери или три сестре и одгоји их у побожности и богобојазности, тај ће бити са мном овако у рају (арп.џеннету).» А онда је показао спајањем његовог кажипрста са средњим прстом. (Хадис бележи Ахмед са другима)