De vrouw in de islam

De vrouw in de islam  

De islam ziet dat de man en de vrouw twee verschillende geslachten zijn iedereen van hun heeft rechten en plichten. En dat het eren en respecteren van de vrouw een teken van een perfecte en complete persoonlijkheid is. De profeet heeft gezegd: «De beste onder jullie zijn degene die het best tegenover hun vrouwen zijn». (Overgeleverd door: Ibn Hiban).

En de vrouw is boven de man bevorderd in het vereren, het verband hebben met en het goed behandelen. Een man vroeg de profeet wie heeft het meest recht op mijn vriendschap? Waarop de profeet antwoordde: «Je moeder» Hij zei: «En vervolgens wie?» Hij zei: «Je moeder», Hij zei: «En vervolgens wie?» Hij zei: «Je moeder» Hij zei: «En vervolgens wie?» Hij zei: «Je vader.». En de vrouw in de Islam is zoals de profeet heeft gezegd: «De vrouwen zijn gelijk aan de mannen» (Overgeleverd door: Abu Dawood).

●De vrouw is gelijk aan de man in menselijkheid, zij is niet de enige reden dat Adam de Hemel uit moest.

● De vrouw is gelijk aan de man in de aan de man in de islamitische verplichting zoals de aanbiddingen

● De vrouw is gelijk aan de man in haar persoonlijkheid, ze verliest niet haar familienaam slechts door te trouwen met haar man, ze smelt in de islam dus niet samen met de persoonlijkheid van haar man.

● De vrouw is gelijk aan de man in de beloningen en straffen van het wereldse en in het hiernamaals.

● De eer en waardigheid van de vrouw wordt in de islam beschermt zoals die van de man.

● De vrouw heeft net als de man recht op erfenis.

● De vrouw is net als de man vrij in het doen en laten m.b.t. haar bezittingen, ze is daarover net als de man compleet eigenbaas.

● De vrouw heeft net als de man de verantwoordelijkheid in het hervormen van de maatschappij.

● De vrouw heeft net als de man recht in onderwijs en opvoeding.