Žena u islamu

Žena u islamu

 

U islamu se žene razlikuju od muškaraca, i svako od njih predstavlja i ima svoju odgovarajuću ulogu u društvu. Poštivanje žene u islamu i odavanje počasti prema njoj je znak dobrog i zdravog karaktera koji predstavlja čistu i nepokvarenu prirodnu pojavu.

Kazao je poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve selem: „Najbolji među vama su oni koji se najbolje ophode prema svojim suprugama.” (Hadis bilježi Ibn Hiban)

Žena je ujedno i prva osoba prema kojoj se čovjek mora ophoditi pravedno, te održavati kontakte i tretirati dobro. Kada je jedan čovjek pitao Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve selem, ko mi je najpreči da se prema njemu najbolje ophodim i brinem? Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, mu odgovori: „Tvoja majka.” Pa je čovjek pitao: ”Onda ko?” Na što mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, odgovorio: „Tvoja majka.” Pa je čovjek opet pitao: „Onda ko?” Na što mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, opet odgovorio: „Tvoja majka.” I kada ga je čovjek opet pitao: „Onda ko?” Onda mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, rekao: „Tvoj otac.” (Hadis bilježi Buhari)

Kazao je poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve selem: „Žene su zaista sestre muškarcima” (Hadis bilježi Abu Davud)

 
● Žene su jednake čovjeku u svom ljudskom i humanom biću, i one nisu izvor grijeha, niti su one uzrok izlaska Adema (Adama), a.s., iz Dženneta (Raja).
● Ličnost žene je jednaka ličnosti čovjeka, i one imaju potpuno pravo da zadrže svoje ime i prezime u braku.
● Žene su jednake muškarcima u smislu nagrađivanja i kažnjavanja na ovome i na budućem svijetu.
● Žene su jednake muškarcima kada je u pitanju čuvanje dostojanstva i ponosa, zato islam i nalaže da se čuva ženina čast i čednost.
● U islamu, žene, kao i muškarci, imaju potpuno pravo nasljedstva.
● U islamu, žene kao i muškarci, imaju potpuno pravo i slobodu na raspolaganje svoga imetka.
● Žene, kao i muškarci, imaju potpuno pravo na obrazovanje i vaspitanje.
● U islamu, žena kao i muškarac ima pravo da odrasta i živi u zdravom i pristojnom ambijentu, te da stekne visoko obrazovanje.
● U islamu, glava kuće, odnosno čovjek/suprug brine o ženi/supruzi, o svim njenim potrebama. Za neudatu ženu se treba skrbiti brat/braća, a u slučaju da nema brata/braću za nju će se skrbiti njen najbliži srodnik koji je zadužen za skrbništvo.
● Žena ima pravo da zadrži sav svoj novac za sebe, i ona nije odgovorna za finansijsko održavanje porodice.
● U islamu, žena ima pravo da bude seksualno zadovoljena od njenog supruga.
● U islamu, žena ima pravo na starateljstvo nad svojom djecom u slučaju razvoda, osim ako nije u stanju da ih podigne (odgoji) uz valjani razlog.
● Žena također ima pravo da se preuda nakon razvoda ili nakon smrti svoga supruga.
 
Kazao je poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve selem: „Ko ima tri kćeri ili tri sestre i odgoji ih u pobožnosti i bogobojaznosti, taj će biti sa mnom ovako u Džennetu (raju)”. A onda je to pokazao spajanjem njegovog kažiprsta sa srednjim prstom. (Hadis bilježi Ahmed sa drugima)