Ислам и наука

Ислам и наука

Ислам као религија (вера) подстиче све људе да траже и повећају своје знање, а игнорише неукост и упозорава од незнања. Каже Аллах: Аллах ће на високе степене уздигнути оне међу вама који вјерују и којима је дато знање. - А Аллах добро зна оно шта радите.(Ел-Мугадала /Расправа, 58:11)


Ислам сматра да је напор, који се улаже у тражење, уче и изучавање наука, један од начина (путева) који воде ка рају (џеннету). Посланик ислама, Мухаммед, нека су благослов и мир на њега, је рекао: „Ко се упути путем тражећи на њему знање, Аллах ће му олакшати пут у рај (џеннет).“ (Хадис бележи Ебу Давуд)

 

Ислам забрањује да се знањекоје користи људима држи у тајности и скрива од људи, јер је тражење знања дужност и обавеза свакогчовека. Посланик ислама, Мухаммед, нека су благослов и мир на њега, је рекао: „Ко буде о нечемо упитан, па своје знање о томе прекрије, доћи ће на Судњи Данзаузат уздама од ватре.“ (Хадис бележи Ебу Давуд)

 

Учењаци (научници) у исламу уживају велики углед, заузимају значајно место у друштву. Посланик ислама, Мухаммед, нека су благослов и мир на њега, је рекао: „Нама не припада онај ко не поштује старије и ко нема милости према млађима и не признаје нашим учењацима њихово право.“ (Хадис бележи имам Ахмед)

 

Посланик ислама, Мухаммед, нека су благослов и мир на њега, је објаснио какав статус учењак (научник) има у друштву када је рекао: „Разлика у изврсности између учењака и неукога је као разлика мене са последњим од вас.“ (Хадис бележи Тирмизи)