De Islam en kennis

De Islam en kennis

De islam spoort aan om kennis op te doen, en heeft onwetendheid veroordeeld en ervoor gewaarschuwd, de boodschapper van Allah heeft gezegd:  Kennis vergaren is een verplichting voor iedere moslim (Overgelever door:

Ibn Majah).

Kennis opdoen en verspreiden ervan is in de islam een reden om het paradijs binnen te treden. De profeet heeft gezegd: «Wie een weg neemt om kennis op te doen, Allah zal degene een weg van de wegen naar het paradijs laten volgen» (Overgelever door: Ibn Hibaan).

 

En hij heeft het verboden om kennis te verbergen, omdat het ,t recht is van iedereen, de profeet heeft gezegd: «Degene die kennis verbergt, Allah zal hem op de dag des oordeels beteugelen met teugels van vuur» (Overgelever door: Ibn Hibaan).

 

En de positie van de geleerden wordt door de islam gehoogacht en heeft bevolen hun te hoogachten en te respecteren. De profeet heeft gezegd: «Hij is niet van ons (m.b.t. dit onderwerp) degene die onze ouderen niet bewaardigd en niet barmhartig is voor onze jongeren en het recht van onze geleerden niet kent» (Overgelever door: Ahmed).

 

En hij heeft de positie van de geleerde duidelijk gemaakt met zijn woorden: «Het verschil (in positie) tussen een geleerde en een aanbidder, is als het verschil tussen mij en de minste onder jullie» (Overgelever door: Tirmidhi).