Іслам і знання

Іслам і знання

Іслам заохочує людину до здобуття благих знань, до їх розповсюдження і розцінює це як один з найбільш важливих шляхів досягнення раю. Іслам також застерігає від невігластва і ліні. Аллах говорить:  Аллах дарує перевагу тим серед вас, які увірували і тим, яким дано знання. І Аллах знає те, що ви робите. (58:11)

Пророк Мухаммад (мир йому й благословення Аллаха!) сказав: «Якщо хто-небудь [щиро, заради Аллаха] ступить на шлях пошуку [і набуття] знань, то Аллах допомогою цього полегшить йому шлях, що веде до Раю». (Абу Дауд)

 

Іслам забороняє необгрунтоване приховування знань, бо вони є надбанням всіх мусульман. Пророк говорив: «Той, хто приховав знання, буде загнузданий в Судний день удилами з вогню». (Ібн Хіббан)

 

Іслам відводить вченим, особливо вченим богословам, особливе, почесне місце і наказує мусульманам ставитися до них з належною повагою. Аллах говорить: (Воістину, бояться Аллаха серед Його рабів тільки наділені знанням!) (35:28).

 

Пророк вчив своїх сподвижників: «Не є моїм послідовником той, хто не виявляє поваги до старших, не ставиться милосердно до молодших, і не віддає належного вченим» (Ахмад), «Воістину, вчені–спадкоємці пророків ...» (Абу Дауд)