Vad säger Koranen om atomer


Vad säger Koranen om atomer

Allah   säger:
[MUHAMMAD!] Vilken fråga din uppmärksamhet än riktas mot och vilka Guds ord du än läser ur Koranen och vilket arbete ni [människor] än ägnar era krafter åt - är Vi vittne till allt [från den stund] då ni griper er an med det. Inte ens [vad som motsvarar] ett stoftkorns vikt, på jorden eller i himlen, är dolt för din Herre och ingenting finns, varken mindre eller större än detta, som inte [är inskrivet] i [Guds] öppna bok.. (10:61)


Idenna vackra vers klargör Allah för oss att ingenting är dolt från Honom i detta universum, oavsett hur litet det må vara. Förut trodde man att atomen (den minsta enheten av ett grundämne som definierar dess kemiska egenskaper) var den minsta enheten i universum, vilket är fel, eftersom atomer i sin tur är uppbyggda av protoner (positivt laddade subatomära partiklar), neutroner (neutrala subatomära partiklar) och elektroner (elementarpartiklar med en negativ laddning (s.k.elementarladdning).

 

År 1939, delade tyska forskare Hahn och Strassmannen en uran atom vid Berlins universitet. Med ytterligare forskningar kan ännu mindre partiklar upptäckas. Modern vetenskap har nått en hög nivå av teknisk utveckling och uppnått vetenskapliga framsteg inom olika områden i livet. Framtiden för fortfarande med sig vetenskapliga utvecklingar och denna process kommer fortsätta så fram till domedagen. Kollektiva ansträngningar av hela mänskligheten i kunskapsområden kommer aldrig, aldrig att komma i närhet av Allahs (Guds) kunskap och förmåga.

Allah (Gud) Den Allvetande säger:
DE FRÅGAR dig om själen. Säg: Själen hör till det som är min Herre förbehållet - av [all] kunskap har bara en obetydlig del fallit på er [lott] (17:85)

Lovad vare Allah (Gud) Hans kunskap och Hans förmåga är gränslös och oöverträffad. Allah förklarar i denna Koranvers enkelt för oss (människor) att vår kunskap är begränsad med ord så att våra sinnen skall förstå och absorbera den enorma skillnaden mellan Hans kunskap och vår.