Islams grundläggande mål

Islams grundläggande mål

De grundläggande målen för islam är:  


  • Bevarande av religionen islam  

  • Bevarande av livet.  

  • Bevarande av rikedom.  

  • Bevarande av sinnet.  

  • Bevarande av härstamning  

  • Bevarande av heder  Islams profet, Muhammed (frid och välsignelser vare över honom) sade följande: "Sannerligen har Allah gjort ert liv, er rikedom, och er ära okränkbar, liksom heligheten av denna dag (dagen av Arafah i Hajj), i denna [heliga] månad (månaden av Dhul-Hijjah, den 12: e månaden i den islamiska kalendern) i denna [heliga] tätort (Mecka och dess omgivningar)" (Bukhari)Han (frid och välsignelser vare över honom) sade också: "Ska jag berätta för er hurdan en sann troende är? En person som andra anförtror sina pengar och liv. En muslim är en från vars tunga och hand andra är säkra. En sann kämpe i Allahs väg är den som strävar mot sina inre drifter, för att lyda Allah, och den sanna utvandraren (en som lämnar ett land av otro och vandrat till ett land av tro) är en person som lämnar synder och oegentliga handlingar" (Ibn Hibban)