Kaba (arb. al-Kabah)

Kaba (arb.  al-Kabah) 

När Ismael - son till Abraham och Hagar - föddes, blev Abrahams andra fru, Sarah, svartsjuk. Hon bad då Abraham att hålla dem borta. Allah, den Upphöjde, beordrade Abraham att ta Hagar och sonen till Mecka. Abraham kom sedan och besökte dem då och då, och en gång när han varit borta från dem en längre tid, såg han vid sin återkomst Ismael skjuta pilar nära brunnen Zamzam. När han fick syn på honom, omfamnade han honom så som en far omfamnar sin son när de återses - och sa:O Ismael, Allah har befallt mig att bygga ett hus här". Tillsammans byggde de upp väggarna av Allahs Hus (Kaba). Ismael samlade ihop klipporna för bygget, och Abraham satte ihop dem. Eftersom väggarna var lite förhöga, placerade Abraham en sten där han stod, och då åkallade han (Abraham) tillsammans med sin son (Ismael) Allah genom att säga: Z"Herre! Tag nådigt emot vår [möda]! Du är den som hör allt, vet allt"[ (Koranen/ 2: Al-Baqarah (Kon) :127) Muslimer över hela världen vänder sig mot Kaba i Mecka när de utför sina böner, för att det är det första utav Allahs hus Det första tempel som restes för människornas bruk var helt visst Helgedomen i Bakkah, en välsignelse och en ledstjärna för hela världen. (3:96)


Det är en symbol för muslimernas enighet. Muslimerna vänder sig mot Kaba med sina hjärtan och kroppsdelar. Allah (y) säger Öst och väst tillhör Gud och vart ni än vänder er [finner ni] Guds anlete. Gud når överallt och Han vet allt. (2:115)

 

När muslimerna går runt huset (Kaba), är det inte för att de tillber det, utan för att de dyrkar Allah Den Ende Därför skall de tillbe Herren till denna Helgedom,som har gett dem föda när hungersnöden hotade och trygghet när fruktan hade fått makt över deras [sinnen].. (106:3-4)