Islam och rikedom

Islam och rikedom 

I Islam tillhör all rikedom Allah, men har överlåtits i förtroende till människan. Det är ett ansvar som måste förtjänas genom tillåtna (halal) sätt och medel, samt spenderas på ett tillåtet sätt som att betala utgifter för sig själv och dem som är man ansvarig för, utan extravagans och slöseri. Profeten Muhammed (frid och välsignelser vare över honom) sade: "Människan kommer inte kunna ta ett steg på Domedagen (Yttersta dagen) förrän hon förs till svars för [följande saker]: sin tid och hur hon tillbringade den, sin kunskap och hur hon använde den, sina pengar och hur hon tjänade och spenderade dem, sin ungdomstid och hur hon tillbringade den" (Tirmidhi) De måste också spenderas på ett bra sätt och i goda syften. Allah  säger:


Fromheten består inte i att ni vänder ansiktet mot öster eller väster. Sann fromhet äger den som tror på Gud och den Yttersta dagen och änglarna och uppenbarelsen och profeterna och som ger [av] det han äger - vilket pris han än sätter på detta - till de anhöriga, de faderlösa och de behövande, till vandringsmannen och tiggarna och för att friköpa människor ur fångenskap och slaveri och som förrättar bönen och erlägger allmoseskatten och som håller sina löften och som med tålamod bär lidande och motgång och som håller stånd i farans stund. De har visat att deras tro är sann; de fruktar Gud.. (Koranen/ 2 :Al-Baqarah (Kon) :177)