Vad säger Koranen om lufttryck


Vad säger Koranen om lufttryck

Allah säger:
Gud (Allah) vidgar bröstet hos den som Han vill vägleda, så att det kan fyllas av underkastelsen under Hans vilja, men hos den som Han vill låta gå vilse låter Han bröstet pressas samman i ångest, som hos den som stiger uppför ett högt [berg]. Så låter Gud nederlagets skam drabba dem som inte vill tro. (6:125)


Från denna vers kan man dra slutsatsen att ju mer man stiger upp i atmosfären desto svårare blir det att andas. Detta beror på det minskande lufttrycket och den låga syre koncentrationen som uppstår när man stiger upp till himlen. Detta upptäcktes först när människan lärt sig flyga och nå höjder.

Om människan stiger upp till himlen åtta kilometer över havet kommer hon att få andningsproblem på grund av syrebrist och lågt lufttryck. Ett vanligt problem som uppstår då är hypoxi (medicinsk term som innebär att kroppens vävnader lider brist på syre). Ett annat problem som man också kan stöta på är dysbarism (en kombination av symtom orsakat av mycket lågt eller snabbt ändrande lufttryck).(20) När dessa två problem uppstår stör de kroppens normala funktioner hos människan och på grund av detta kan svårigheterna att andas på hög höjd förklaras enbart som en åtgärd som vidtagits av kroppen som ett skyddför inre organ.