Vad säger Koranen om mörkret i den övre nivån av rymden

Vad säger Koranen om mörkret i den övre nivån av rymden

Allah  säger: Även om Vi [lät dem stiga upp] till himlen och Vi där öppnade en port för dem, så att de fick fortsätta sin uppstigning [och se de största tecken] skulle de säkerligen säga: «Vi är offer för en synvilla - nej, vi har blivit förhäxade!’ (15:14-15)


Denna liknelse är fantastiskt, eftersom det visar en verklighet som man inte kände till förut, och detta upptäcktes på 1960-talet när man började utforskning av rymden. Hela universum är uppslukat i mörker och ljus som syns på jorden kan observeras upp till två hundra kilometer ovanför jordytan, bortom det så syns solen som en blå skiva. Mörkret i rymden sträcker sig i alla riktningar på grund av ringa halter vattenångor och dammpartiklar. Upphöjd är Allah (Gud) som har informerat oss om denna verklighet för mer än tretton hundra år sedan.