Vetenskapliga bevis i flera koranverser


Vetenskapliga bevis i flera koranverser

Allah  säger:
I skapelsen av himlarna och jorden, i växlingen mellan natt och dag, i skeppen som plöjer haven [lastade] med det som är till nytta för människorna, i regnet som Gud sänder ned och därmed ger nytt liv åt den jord som varit död och låter djur av alla de slag befolka den och i vindarnas och molnens rörelser, drivna mellan himmel och jord i bestämda banor - [i allt detta] ligger förvisso budskap till dem som använder sitt förstånd. (2:164)Koranen uppenbarades till Muhammed (frid och välsignelser vare över honom) som var analfabet Han kunde varken läsa eller skriva och han kom från folk som var allmänt obildade. Därför kan man undra, hur en man kunde frambringa en Skrift som överväldigade de mest vältaliga människor!

Allah säger: Säg: "Om människor och osynliga väsen i samarbete försökte åstadkomma något som skulle kunna jämföras med denna Koran, skulle de misslyckas, även om de gav varandra all hjälp! (17:88)


Profeten (frid och välsignelser vare över honom) och många av hans följeslagare var utblottade, och ändå reciterade han för dem Koranverser som innehöll vetenskapliga fakta? Mer än 1400 år efter att Koranen uppenbarades, upptäckte modern vetenskap just dessa fenomenmed avancerad utrustning!

Thomas Carlyle sade:

"Att påstå att en bedragare har hittat på en religion? Nä du, en bedragare kan inte ens bygga ett tegelhus om han inte vet hur man arbetar med material för murbruk, bränd lera och allt annat som behövs för att bygga ett tegelhus. Resultatet av hans verk skulle inte bli ett tegelhus utan en hög av stenar. Så detta hus skulle inte klara av att stå i 1200 år och ge hemvist till 180 miljoner människor. Snarare skulle detta hus kollapsa omedelbart"(12)