Profetens moské

Profetens moské  

Det är den första moskén som byggdes i islam. Profeten (frid och välsignelser vare över honom) begravdes i sitt hus, som var intill moskén, eftersom alla profeter skall begravas där de dör. Det är berömvärt att hälsa profeten när man är på besök i hans moské och passerar hans grav

Grottan Hiraa  

Grottan Hiraa ligger på toppen av "Jabal An-Noor" (Berget An-Noor- Ljusets Berg) som ligger öster om Mecka. Det är cirka 4 kilometer från Mesdjid Al-Haram (Stora Moskén i Mecka) och dess topp är ca 634 meter hög där grottan Hiraa finns, där ängeln Gabriel kom ner med uppenbarelsen till profeten Muhammed (frid och välsingnelser vare över honom). Profeten brukade en tid spendera många nätter i denna grotta. Ängeln Gabriel gav honom den första uppenbarelsen när han var inne i denna grotta. Muslimer bör inte gå dit till grottan, eftersom profeten (frid och välsignelser vare över honom) efter uppdraget som profet aldrig gick tillbaka till grottan


Moské av Klippdomen (Qubbat As-Sakhrah) s.k. Klippmoskén

Klippan är en av stenarna på "Bait Al-Maqdes" och står mitt på gården i Al-Aqsa moskén. Den är 18 meter lång och cirka 13 meter bred. Klippan ansågs vara bönriktning för profet Israels söner och den var också under en tid Qibla (böneriktinig) för muslimer. Detta var i början av islam tills att det upphävdes i och med att muslimerna beordrades ta Kaba som islams Qiblah (böneriktinig). Al-Baraa am Azib sade: "Vi bad med profeten (må Allah bevara honom) sexton eller sjutton månader mot Bait Al-Maqdes (Jerusalem), därefter beordrades profeten (av Allah) att (vända sig till), byta Qiblah (böneriktning) till Kaba i Mecka