De Islam en het milieu

De Islam en het milieu  

De Islam heeft ons verplicht om zorgvuldig om te gaan met het milieu en deze niet te vervuilen. Zo moedigt de Islam ons aan om nuttige bomen te planten, de profeet heeft gezegd:

  • «(Wanneer) welke moslim ook iets plant of kweekt waarvan een vogels, mens, of dier van eet, dan zal dit voor hem een liefdadigheid zijn» (Overgeleverd door: Al-Bukhari).

  • Het aanmoedigen om alles te verwijderen wat hinderlijk is voor de medemens, De profeet heeft gezegd: «En het verwijderen van (al het) hinderlijke van de weg, is een liefdadigheid» (Overgeleverd door: Al-Bukhari).

  • Het aanmoedigen om een quarantaine op te zetten om verspreiden van besmettelijke ziektes te voorkomen en andere mensen en gemeenschappen te besparen. De profeet heeft gezegd: «Indien jullie horen dat de pest ergens heerst ga dat (land) dan niet binnen, en als het ergens is waar jullie zijn, verlaat dat land dan niet» (Overgeleverd door: Al-Bukhari).

  • Het verbod om dieren te doden zonder toegevoegde waarde, de profeet heeft gezegd: «Wanneer iemand een mus voor niets dood, dan zal deze op de dag des oordeels bij Allah met een luide stem klagen (zeggende): «O mijn Heer die persoon (en noemt hem bij naam) heeft mij voor niets gedood, hij heeft mij gedood zonder voordeel!». (Overgeleverd door: Ibn Hiban).

  • Het verbod om de milieu op welke manier ook te vervuilen, de profeet heeft gezegd: «Ontwijk de twee oorzaken van vervloeking, zij zeiden:»Wat zijn de twee oorzaken van vervloeking?» hij zei:»Degene die zijn behoeft doet op de gebuikte wegen of in de schaduw.» (Overgeleverd door: Moslim)