A když je jim řečeno:

A když je jim řečeno:

Η Θεία Θρησκεία, το Ισλάμ, είναι πλήρης από όλες τις απόψεις. Είναι το θεμέλιο για μία ευτυχισμένη ζωή σε αυτό τον κόσμο και μία αιώνια και ατελείωτη ζωή στον άλλον, στη Μέλλουσα Ζωή. Μπορεί βέβαια κανείς να βρει λάθη και αποκλίνουσες πρακτικές στον τρόπο με τον οποίο μερικοί Μουσουλμάνοι συμπεριφέρονται μεταξύ τους και στους άλλους, αλλά να ξέρετε πως το Ισλάμ δεν έχει τίποτα να κάνει με αυτές τις ατέλειες. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην αμάθειά τους στα θέματα της θρησκείας ή στην αδύναμη πίστη τους, που τους οδηγεί να κάνουν αυτά που βλέπετε• γι’ αυτό μην κρίνετε το Ισλάμ με βάση κάποιες εμπειρίες που μπορεί να αποκομίσετε από μερικούς οπαδούς του. Το παρόν εγχειρίδιο πρέπει να θεωρηθεί ως ένα κλειδί για να ξεκινήσετε την δική σας έρευνα προς την Αλήθεια, αλλά πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής στοιχεία:


  • Πρέπει κανείς να αποβάλει οποιαδήποτε προσωπική επιθυμία ή προκατάληψη από το μυαλό του.

  • Πρέπει κανείς να επιθυμεί ειλικρινά να φτάσει στην Αλήθεια και να Την γνωρίσει και όχι να ψάχνει εσκεμμένα για λάθη και σφάλματα.

  • Πρέπει κανείς να επιθυμεί ειλικρινά να φτάσει στην Αλήθεια και να Την γνωρίσει και όχι να ψάχνει εσκεμμένα για λάθη και σφάλματα.


Πρέπει κανείς να επιθυμεί ειλικρινά να φτάσει στην Αλήθεια και να Την γνωρίσει και όχι να ψάχνει εσκεμμένα για λάθη και σφάλματα.
Πρέπει κανείς να επιθυμεί ειλικρινά να φτάσει στην Αλήθεια και να Την γνωρίσει και όχι να ψάχνει εσκεμμένα για λάθη και σφάλματα.