Eindwoord

Eindwoord

este lezer: De Islamitische regelgeving is een hemelse boodschap en leidraad voor een gelukkig leven op de wereld en een eeuwig leven in het hiernamaals. En het kan zijn dat je bepaalde moslims aantreft met een afwijkend gedrag, of karaktereigenschappen hebben die niet acceptabel zijn, weet dan dat de Islam hiermee geen verband heeft en hiervan is vrijgesproken. En het kan zijn dat deze moslim oftewel onwetend is over het islamitsch geloof of dat zijn/haar geloof zeer zwak is waardoor hij/zij zulk gedrag vertoont. Daarom dient de Islam niet beoordeeld worden op basis van sommige van zijn volgelingen. Dit boekje dient als sleutel voor onderzoek naar de waarheid, waarbij men dient rekening te houden met:

  • Onpartijdigheid van persoonlijke begeertes en religieuze vooroordelen.

  • Een oprecht verlangen naar de waarheid, en niet met de intentie van het zoeken naar fouten.

  • Het onafhankelijk denken, waarbij je niet oordeelt op basis van andermans oordeel.