Islam i čistoća

Islam i čistoća

Islam je vjera čistoće. Kaže Allah  O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kad hoćete molitvu obaviti! I jedite i pijte, samo ne pretjerujte; On ne voli one koji pretjeruju..  (Al-A’raf /Bedemi, 7:31)
 


Islam je religija čednosti. Kaže Allah: I pitaju te o mjesečnom pranju. Reci: “To je neprijatnost.” Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja, i ne prilazite im dok se ne okupaju. A kada se okupaju, onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. - Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste. ( Al-Baqara/ Krava, 2:222)


Čistoća je uvjet da bi namaz (molitva) bio ispravan, odnosno smatrao se važećim, jer namaz je čin obožavanja Allaha (Boga) koji musliman obavlja najmanje pet puta u toku dana i noći. Islam također strogo propisuje kupanje (ar. gusul) nakon ejakulacije, seksualnog odnosa,hajza i nifasa (stanja džunupluka). Kupanje se također preporučuje prije obavljana obreda koji imaju simbolički značaj u islamu, kao što su npr. džuma namaz (molitva koja se obavlja svakog petka), zatim prije obavljanja hadža ili umre (tzv. velikog i malog hodočašća u Meki). 

Kaže Allah (y) u Plemenitom Kur,anu:
O vjernici, kad hoćete molitvu obaviti, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite - a dio glava svojih potarite - i noge svoje do iza članaka; a ako ste džunubi, onda se okupajte; a ako ste bolesni ili na putu ili ako ste izvršili prirodnu potrebu ili ako ste se sastajali sa ženama, a ne nađete vode, onda rukama svojim čistu zemlju dotaknite i njima preko lica svojih i ruku svojih pređite. Allah ne želi da vam pričini poteškoće, već želi da vas učini čistim i da vam blagodat Svoju upotpuni, da biste bili zahvalni. (Al-Ma’ide /Trpeza, 5:6)

 

Islam podstiče ljude da peru ruke prije i poslije jela. Allahov Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve selleme, je kazao: „Jelo je blagoslovljeno kada se peru ruke prije i poslije jela.” (Hadis bilježi Tirmizi)

Islam podstiče na održavanje čistoće u ustima i čišćenje zuba. Poslanik islama, Muhammed, sallallahu alejhi ve selleme, je kazao: „Da se ne bojim da ću opteretiti svoje sljedbenike, naredio bih im da upotrebljavaju misvak prije svakog namaza.” (Hadis bilježi Buhari)

Islam također podstiče čovjeka da uređuje i čisti mjesta na tijelu koja mogu postati leglo za razne bakterije i prljavštinu. Poslanik islama, Muhammed, sallallahu alejhi ve selleme, je kazao: „Pet stvari se ubraja u prirodna obilježja čovjeka: obrezivanje (sunećenje), uklanjanje dlaka sa stidnog mjesta, skraćivanje brkova, rezanje noktiju i uklanjanje dlaka ispod pazuha.” (Hadis bilježi Buhari)