De Heilige Ka,ba

De Heilige Ka,ba  

Adam vrede zij met hem heeft het gebouwd en Ibrahim (Vrede zij met hem) heeft het herbouwd. Toen Ismaiel (Vrede zij met hem) het kind van Hajar geboren werd, werd de andere vrouw van Ibrahim (vrede zij met hem) Sarah jaloers en gebood Ibrahim (vrede zij met hem) om hen ver weg te brengen. Hier openbaarde Allah de Verhevene aan Ibrahim Vrede zij met hem, om hen naar Makkah te brengen. Ibrahim (Vrede zij met hem) gehoorzaamde aan de openbaring van zijn Heer en bracht hen naar Mekkah. Hij bezocht hen daarna van tijd tot tijdHij (Ibrahim vrede zij met hem) bleef lange tijd weg zonder ze op te zoeken, toen hij op een dag terugkeerde vond hij Ismaiel vrede zij met hem in de buurt van de Zamzam bron. Toen Ismaiel zijn vader in het vizier kreeg sprong hij overeind en rende hem tegemoet, ze omhelsden elkaar liefdevol. Ibrahim vrede zij met hem keek Ismaiel aan en zeiAllah de Verhevene heeft mij bevolen om hier een huis te bouwen” - en hij wees naar een verhoogd stuk grond. Ismaiel vrede zij met hem bracht de stenen voor de bouw van het Huis, terwijl Ibrahim de fundering maakte. Tijdens het bouwen reciteerden Ibrahim en zijn zoon vrede zij met hun: “Heer, aanvaard dit van ons, want Gij zijt de Alhorende, de Alwetend.” (De Koran 2- 127) Voorzeker, het eerste huis dat voor de mensheid bestemd werd, is dat te Bekka (Mekka) vol van zegeningen en als richtsnoer voor alle werelden. Daarin zijn duidelijke tekenen: het is de plaats van Abraham en wie het binnengaat is in vrede. (3:96)


De Ka’bah is het Huis waar alle moslims zich naar wenden om het gebed te verrichten. En het is een symbool voor de eenheid van het geloof. Het doel voor de Moslims is het zich daar lichamelijk naar wenden, terwijl het hart en de ziel zich alleen naar Allah wenden en zich daaraan vastklampen. Allah de Verhevene zegt En aan Allah behoort het Oosten en het Westen; waarheen gij u ook wendt, daar zal het Aangezicht van Allah zijn. Zeker, Allah is Alomvattend, Alwetend. (2:115)


En zo richtten de Moslims zich naar het eerste Huis van Allah de Verhevene. Hun tawaaf is geen aanbidding voor het Huis maar voor Allah de Heer van het Huis. Allah de Verhevene zegt: Daarom moeten zij de Heer van dit Huis aanbidden. Degene die hun tegen de honger voedt en hen veilig stelt voor de angst (106:3-4)