De Koran en het atoom


De Koran en het atoom

Allah zegt:
En jouw Heer ontgaat geen stofdeeltje op de aarde en in de hemel; en er is niets kleiners dan dat en niets groters, of het staat in een duidelijk Boek (10:61)


In dit vers maakt Allah de verhevene duidelijk dat er niets van Zijn schepping hoe klein die ook is aan Zijn kennis ontgaat. In het verleden dacht men dat het atoom het kleinste en lichtste deeltje is in het universum. Later is ondekt dat het atoom een deeltje is wat uit andere deeltjes bestaat. Wetenschappers ondekten dat sommige atomen zoals uranium uit zichzelf splitsen waarop er positief geladen deeltjes vrijkomen (Alpha), en negatieve deeltjes (Beta) en gammastralingen. En het kan zijn dat er in de toekomst ondekt wordt dat er nog kleinere deeltjes bestaan. Alles wat er bereikt is op wetenschappelijk gebied en wat er in de toekomst ondekt zal worden stelt niets voor m.b.t de Kennis en Macht van Allah de Verhevene.


Allah zegt:
En zij vragen jou over de ziel, zeg: «De ziel behoort tot de zaken van mijn Heer. En de kennis erover is jullie niet gegeven, behalve een weinig’ (17:85)

De Kennis en Macht van Allah kent geen einde of grenzen, maar dit is voor ons slechts een klein onderdeel dat Allah aan ons heeft gegeven zodat onze zwakke hersenen dit kunnen vatten.