Korán o atomu


Korán o atomu

Alláh  říká:
A neunikne Pánu tvému ani váha zrnka prachu na zemi a na nebi, ba ani nic menšího či většího – aniž by to bylo zapsáno v Písmu zjevném. (10:61)


V tomto překrásném verši Alláh objasňuje, že v tomto vesmíru před Ním není nic skryto, ať je to jakkoli nepatrné. Kdysi se věřilo, že atom je nejmenší částicí ve vesmíru. Poté, co byl atom rozbit, byly objeveny menší částice s pozitivním elektrickým nábojem, jako jsou protony, a s negativním elektrickým nábojem, jako jsou elektrony.

V roce 1939 němečtí vědci z Berlínské univerzity Hahn a Strassmann rozštěpili atom uranu. Další výzkum může přinést objev stále menších a menších částic.

Moderní věda dosáhla vysoké úrovně vyspělosti a pokroku v mnoha oblastech života a do budoucna má stále obrovský potenciál pro další rozvoj. Tento proces bude pokračovat až do dne zúčtování. Společné úsilí celého lidstva ve všech oborech poznání se nikdy ani nepřiblíží Alláhovu vědění a schopnostem.

Nejvyšší Alláh říká:
«A vyptávat se tě budou na Ducha. Odpověz: Duch přichází z rozkazu Pána mého a bylo vám dáno z vědění jen nemnoho.’ (17:85)

Alláhovo vědění a schopnosti jsou neomezené a nedosažitelné. V tomto koránském verši nám Alláh dává jednoduché vysvětlení, aby naše mysl dokázala rozpoznat a přijmout nesmírný rozdíl mezi Jeho věděním a naším poznáním. Sláva Alláhovi!