Научни докази у неколико Кур’ански стихова (ајета):


Научни докази у неколико Кур’ански стихова (ајета):

Каже Аллах:
Стварање небеса и Земље, смјена ноћи и дана, лађа која морем плови са корисним товаром за људе, киша коју Аллах пушта са неба па тако у живот враћа земљу након мртвила њезина – по којој је расијао свакојака жива бића, промјена вјетрова и тако живот враћа, облаци који између неба и земља лебде – доиста су докази за оне који имају памети (2:164)



Кур›ан је објављен посланику Мухаммеду,нека су благослов и мир на њега, који је био неписмен јер није знао ни читатини писати, а његов народ (Арапи из тог подневља) су били већином неписмени људи. Стога се можемо запитати како је могуће да један неписмен човек освоји срца најречитих људи!

Каже Аллах: Реци: „Када би се сви људи и џини удружили да сачине један овакав Кур›ан, они, такав као што је он, не би сачинили, па макар једни другима помагали.“. (17:88)


Посланик, нека су благослов и мир на њега, и многи његови другови су били оскудни, а и поред таквога стања он би им учио кур›анске стихове (ајете) који су садржавали научне чињенице, а које је модерна наука открила уз помоћ савремене опреме 1400 година после објаве Кур›ана. Томас Карлајл

(Thomas Carlyle) је рекао: „Тврдити да је преварант измислио једну религију? Хм, зашто то тврдити када један преварант не може ни једну кућу од цигле саградити, јер ако не зна радити са малтером, спаљеном глином и свим осталим што је потребно за изградњу куће, резултат његовог рада не би била кућа изграђена од цигле већ само једна гомила камења. Што значи дата изграђена кућа не бимогла стајати 1200 година и не би могла примити 180 милиона људи, већ би одмах колапсирала и наравно срушила се.”(12)