De Islam en het respecteren van de andere hemelse godsdiensten

De Islam en het respecteren van de andere hemelse godsdiensten

De Islam verplicht het voor zijn volgers om te geloven in alle hemelse openbaringen en in alle door Allah gezonden boodschappers en profeten en ze te liefhebben, eerbieden en respecteren.


Allah zegt: 

En dat was Ons argument dat Wij Ibrahim tegen zijn volk gaven, Wij verheffen met graden wie Wij willen: Voorwaar jouw Heer is Alwijs, Alwetend. En wij schonken hen Ishaaq en Ya,qoeb, allen leidden Wij, en ervoor leiden wij Noach, en van zijn nageslacht Dawood en Soelaiman en Ayyoeb en Youssef en Mousa en Haroen: en zo belonen We de weldoeners. En Zakariyya en Yahya en ,Isa en Ilyas; allen behoren tot de oprechten. En Ismaiel en Al Yasa en Yoenoes en Loeth; allen hebben Wij boven de werelden bevoorrecht. En van hun vaderen en hun nageslacht en hun broeders; En wij hebben hen verkozen en Wij leidden hen op een recht pad.(De Koran 6 -83).

Wat zegt de Koran over Mousa?  

Allah zegt:
En vertel (O Mohammed) in het Boek (over) Mousa: hij was een uitverkorene (en hij was een boodschapper, een profeet) (19:51)

Wat zegt de Koran over ‹Isa (Jezus)?  

Allah zegt:
En toen de engelen zeiden: «O Maryam, voorwaar, Allah heeft jou uitgekozen en jou gereinigd en jou boven de vrouwen van de werelden uitverkozen’ (3:42)

Allah zegt:
Voorwaar, de gelijkenis (van de schepping) van ,Isa is bij Allah als de gelijkenis (van de schepping) van Adam. Hij schiep hen uit aarde en zei vervolgens tot hem: «Wees,» en hij was.. (3:59)

Allah zegt:
O lieden van de schrift, overdrijft niet in jullie godsdienst en zeg niet over Allah dan de waarheid. Voorwaar, de Masih ,Isa, zoon van Maryam, is slechts een boodschapper van Allah en Zijn Woord, dat Hij aan Maryam zond en uit een geest (Djibril) van Hem voortkomend. Gelooft dus in Allah en Zijn boodschappers en zegt niet (dat Allah) ‹drie› is. Houdt (hiermee) op, dat is beter voor jullie. Voorwaar, Allah is de Ene god. Verheven is Hij (boven de bewering dat) Hij een zoon heeft. Hem behoort wat er in de hemelen en op de aarde is. En Allah is voldoende als Alleen-Verantwoordige. (4:171)