Rechten in de islam

Rechten in de islam

De islam heeft voor zijn volgers rechten en plichten voorgeschreven ieder naar zijn status, zo hebben ouders rechten, van een getrouwd stel heeft iedereen van hun rechten, kinderen hebben rechten, de buren hebben rechten enz. Met als doel liefde en medeleven te verspreiden onder de mensen en het verband van de gemeenschap te versterken en daarmee ontbinding en uit elkaar vallen te voorkomen


Allah zegt : “En aanbidt Allah en kent Hem in niets een deelgenoot toe, en weest goed voor de ouders en de verwanten en de wezen en de behoeftigen en de verwante buren en de niet-verwante buren en de goede vrienden en de reiziger en de slaven waarover jullie beschikken. Voorwaar, Allah houdt niet van trotse hoogmoedigen.” (4:36)

En zelfs de wegen hebben rechten, de profeet heeft gezegt: “Pas op voor het zitten langs de wegen! Ze zeiden: “O profeet van Allah, we moeten wel met elkaar zitten om met elkaar te praten.” Als jullie er op staan om langs de wegen te zitten dan dienen jullie de wegen hun rechten te geven. Zij zeiden: “Wat zijn dan de rechten van de wegen, O boodschapper van Allah?” Hij antwoordde: “Niet blijven kijken, geen schade aanrichten (in al zijn vormen), het beantwoorden van de groet, het aanroepen naar het goede en het verwerpen van het slechte.” (Overgeleverld door: Al-Boukhari).

 

De dieren hebben ook rechten in de islam, vriendelijk en lief zijn tegenover de dieren is een reden van vergeving van de zonde. De profeet heeft gezegd: “Terwijl een man onderweg was en erg dorstig was vond hij een waterput, hij ging naar beneden en dronk, toe hij weer boven was vond hij een hond die zo dorstig was dat hij zand at. De man zei: Deze hond is zo dorstig als ik netwas, waarop hij weer naar beneden ging en zijn lederen sok vulde met water en de hond te drinken gaf, waarop Allah hem dankte en hem zijn zonde vergaf. De metgezellen vroegen: “O boodschapper van Allah, is er een beloning in het voeden van vee ? Hij zei: “Ja, in ieder (goede behandeling van) vers lever (van levend vee) is een beloning” (Overgeleverld door: Al-Bukhari).

Als dit de genade is van de islam tegenover de dieren, hoe zit het dan metde mens die Allah boven al Zijn schepping heeft bevorderd?