De Koran en Bergen

 
Allah zegt:

Have We not made the earth as a bed, and the mountains as pegs? (78:6-7)


Wetenschappers verklaren de rol van de Bergen als pinnen die de aarde stabiliseren.

Ze zeggen: bergen hebben onderliggende wortels, deze wortels zijn diep verankerd in de grond, ze zijn in de vorm van een pin. De aardkorst in 30 tot 60 kilometer diep, dit is ondekt met de seismograaf. Deze seismograaf heeft bewezen dat iedere berg een wortel heeft die de bovenste aardkorst stabiel houdt op de onderste visco-elastische laag. Daarom is de berg vergelijkbaar met een spijker die twee houtstukken bij elkaar houdt.


Allah zegt:   En Hij bracht op de aarde gebergten aan zodat jullie niet met haar beven, en riviren en wegen. Hopelijk zullen jullie Leiding volgen  (De Koran: 78 -67).

De moderne wetenschap bewijst dat bergen op een verbazingwekkende manier over de aarde verspreidt zijn, zodat zij de aardkorst stabiel houden en geen hevige bevingen vertoont. Vooral de bergen die door geologen bergketens genoemd worden, die over alle wereld delen verspreid zijn. Hoe kan een analfabetische man die in/bij een volk heeft geleefd waarvan de meeste onder hen analfabeet waren zulke verbazingwekkende feiten weten?