Το Ισλάμ και οι άλλες Θείες Θρησκείες

Το Ισλάμ και οι άλλες Θείες Θρησκείες  

Το Ισλάμ καθιστά υποχρεωτικό για τους πιστούς του να πιστεύουν στα προηγούμενα θεία μηνύματα και σε όλους τους Απεσταλμένους και Προφήτες. Οι Μουσουλμάνοι πρέπει να τους αγαπούν και να τους σέβονται όλους

Ο Αλλά(χ) λέει:

 Κι εκείνο ήταν το επιχείρημα (απόδειξη) που δώσαμε στον Αβραάμ έναντι του λαού του. Εμείς εξυψώνουμε σε υψηλές θέσεις αυτούς που θέλουμε και ο Κύριός σου είναι Χακείμ (Πάνσοφος) και ‘Αλείμ (Παντογνώστης). * Και χαρίσαμε σ’ αυτόν τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, και τους καθοδηγήσαμε (και τους δύο). Και πριν απ’ αυτόν καθοδηγήσαμε το Νώε, και από τους απογόνους του, τον Δαβίδ και το Σολομώντα και τον Ιώβ και τον Ιωσήφ και το Μωυσή και τον Ααρών, και έτσι εμείς αμείβουμε τους Αλ-Μουχσενίν (αγαθοεργούς). * Και ο Ζαχαρίας, ο Ιωάννης, ο Ιησούς και ο Ηλίας, που συγκαταλέγονται όλοι μεταξύ των ενάρετων. * Και τον Ισμαήλ, τον Ελισαίο, τον Ιωνά και το Λωτ, κι όλους αυτούς τους προτιμήσαμε πάνω από όλους τους ανθρώπους. * Και μερικούς από τους πατέρες τους και τους απογόνους τους και τους αδελφούς τους, τους έχουμε προτιμήσει (διαλέξει) και τους καθοδηγήσαμε στον Ίσιο Δρόμο. (Κοράνι 6:83-87).

Τι λέει το Κοράνιο για το Μωυσή  

Ο Αλλά(χ) λέει:

  Και να διηγηθείς, απαγγέλλοντας στο Βιβλίο (το Κοράνιο) (την ιστορία του) Μωυσή. Αυτός ήταν εκλεκτός και ήταν Απεσταλμένος και Προφήτης.   (Κοράνι 19:51).

Ο Αλλά(χ) λέει:
 Είπε (ο Αλλά(χ)): Ω! Μωυσή, σε προτίμησα πάνω στουςανθρώπους με τις αποστολές [που Εγώ σου έδωσα] και με τα λόγια Μου [που Εγώ σου μίλησα]. Γι’ αυτό πάρε όσα σου έχω δώσει και να είσαι από αυτούς που ευγνωμονούν.    (Κοράνι 7:144)

Ο Αλλά(χ) λέει:
Και δώσαμε στο Μωυσή το Βιβλίο (Τορά) ως συμπλήρωση [της χάρης Μας] σε εκείνον που έκανε το καλό, και ως λεπτομερή εξήγηση για κάθε πράγμα και ως καθοδήγηση και έλεος, έτσι ώστε ίσως να πιστέψουν ότι θα συναντήσουν τον Κύριο τους. (6:154)

Ο Αλλά(χ) λέει:
Και έχουμε στείλει το Μωυσή με τα Αγιάτ Μας [Σημεία, αποδείξεις, στοιχεία] (λέγοντας του): “Βγάλε το λαό σου από το βαθύ σκοτάδι στο φως και υπενθύμισέ τους τις Ημέρες του Αλλά(χ) [δηλ.τα θεία γεγονότα και τις χάρες Του Αλλά(χ) πάνω σ’ αυτούς.]”. Και βέβαια υπάρχουν σε αυτά Θεϊκά Σημεία για καθέναν που καρτερικά υπομένει και γενναιόδωρα ευγνωμονεί. ( Κοράνι 14:5 )

Τι λέει το Κοράνιο για τον Ιησού και τη μητέρα του, τη Μαρία, ο Αλλά(χ) να τους επαινέσει.

Ο Αλλά(χ) λέει:
Και [ανάφερε] όταν οι άγγελοι είπαν: Ω Μάριαμ! Ο Αλλά(χ) σε διάλεξε και σε εξάγνισε, προτιμώντας σε ανάμεσα από όλες τις γυναίκες του κόσμου.’ (Κοράνι 3:42).

Ο Αλλά(χ) λέει:
Και η ομοιότητα του ‘Ίσα (Ιησού) ενώπιον του Αλλά(χ) είναι όπως εκείνη του Αδάμ. Τον δημιούργησε από χώμα, μετά του είπε “Γεννηθήτω” και αυτός έγινε (3:59)

Ο Αλλά(χ) λέει: 

Ω! Οπαδοί της Βίβλου! Μην υπερβάλλετε στη θρησκεία σας, και μη λέτε για τον Αλλά(χ) τίποτε άλλο, παρά μόνο την αλήθεια. Ο. Ιησούς Χριστός, ο γιος της Μαριάμ, δεν είναι παρά ένας Απόστολος του Αλλά(χ), κι ο Λόγος Του («Γεννηθήτω!» –και έγινε.) που απηύθυνε προς τη Μαριάμ, κι ένα πνεύμα [που δημιουργήθηκε] απ’ Αυτόν (τον Αλλά(χ)) (ο Γαβριήλ μετέφερε το λόγο του Αλλά(χ) στη Μάριαμ και εμφύσησε το πνεύμα του Ιησού στην μήτρα της). Πιστεύετε λοιπόν στον Αλλά(χ) και στους Αποστόλους Του και μη λέτε ‘Τριάδα’. Παραιτηθείτε, καλύτερα για σας. Γιατί ο Αλλά(χ) είναι Ένας και Μοναδικός, πολύ Ένδοξος και Υψηλός για να έχει υιό. Σ’ Αυτόν ανήκουν όσα βρίσκονται στους ουρανούς και στη γη. Κι αρκεί ο Αλλά(χ) για ρυθμιστής των υποθέσεων (4:171)