Позиція Ісламу щодо інших небесних релігій

Позиція Ісламу щодо інших небесних релігій  

Іслам наказує своїм послідовникам вірити в те, що існували і інші небесні релігії, засновані на божественних посланнях, але всі вони, крім Ісламу, були перекручені і спотворені людьми. Мусульманин зобов’язаний любити і поважати всіх пророків Аллаха і посланців.


Аллах говорить:
 Такі докази Ми дали Ібрагіму проти його народу. Ми підносимо на вищий ступінь, кого побажаємо. Воістину, твій Господь - Мудрий, Всезнаючий! І Ми дарували йому Ісхака та Якуба, і Ми вказали їм прямий шлях. А ще раніше Ми вказали прямий шлях Нуху, а з нащадків його-Давуду, Сулайману, Аюбу, Юсуфу, Мусі та Гаруну. Так Ми винагороджуємо тих, які роблять добро! А також Закарії, Ях›ї, Ісі та Ільясу-усі вони з праведників! А також Ісмаїлу, Альясу, Юнусу та Луту-усіх їх Ми вивищили над світами! А також деяким серед батьків їхніх, нащадків їхніх та братів їхніх. Ми обрали їх і вказали прямий шлях! (6:83-87)

What the Qur’an says about Moses: 1.

Аллах говорить:
Згадай у Писанні Мусу-він був щирий, був посланцем і пророком (19:51)

Аллах говорить:
О Мусо! Я вивищив тебе над людьми через Моє послання й Моє слово. Візьми те, що Я дав тобі, й будь одним із вдячних! (7:144)

Аллах говорить:
 
Ми дарували Мусі Писання як довершення [милості] для тих, які роблять добро, як пояснення кожної речі, прямий шлях і милість - можливо, увірують вони в зустріч із Господом їхнім! (6:154)

Аллах говорить:
І Ми відіслали Мусу зі знаменнями Нашими: «Виведи свій народ із темряви до світла й нагадай їм про Дні Аллаха». Воістину, в цьому - знамення для кожного терплячого, вдячного! (14:5)

Коран про пророка Ісу (Ісуса) і його матір Марьям (Марію).

Аллах сказав у Своїй Священній Книзі:

 
 І сказали ангели: «О Мар’ям! Воістину, Аллах обрав тебе і зробив пречистою. Він обрав тебе перед жінками усіх світів! О Мар’ям! Будь смиренною перед Господом своїм, впади до землі та вклоняйся разом із тими, хто кланяється!»’ (3:42)

Аллах говорить:

 
Воістину, Іса перед Аллахом схожий на Адама - Він створив його з праху, а потім сказав тому: «Будь!», і ось-він є (3:59)

Аллах говорить:
О люди Писання! Не порушуйте релігії вашої та не говоріть про Аллаха нічого, крім істини. Адже Месія-Іса, син Мар’ямлише посланець Аллаха та слово Його, донесене до Марії, та дух від Нього. Увіруйте ж в Аллаха та посланців Його, і не кажіть: «Трійця». Краще для вас утриматись від цього. Воістину, АллахБог єдиний, пречистий Він від того, щоб мати дитину. Йому належить те, що на небесах і те, що на землі, і достатньо Аллаха як Опікуна!. (4:171)